TWITTER DOBRA DRŽAVA

FACEBOOK DOBRA DRŽAVA

TWITTER BOJAN DOBOVŠEK

FACEBOOK BOJAN DOBOVŠEK

  • 22.01.2021 - Dobra država 0 Komentarji
    Dobra država zahteva več pozornosti izhodni razvojni strategiji in družbenim posledicam epidemije

    Svet stranke Dobra država je obravnaval aktualne politične in gospodarske razmere ter način spopadanja z epidemijo COVID19. Ocenjujemo, da med državljani zaradi dolgotrajne epidemije, v določenem delu nepremišljenih, neučinkovitih ukrepov, ideoloških obračunavanj, gospodarskega zastoja, socialnih stisk narašča apatija. Aktualna politika pa zaradi kratkoročnih interesov potencira delitve v družbi. Stranka podpira pregleden program prostovoljnega cepljenja proti COVID19, uvedbe »cepilnih« potnih listov pa ne podpira.

    Preverite več

Ostale aktualne novice

Koledar dogodkov

Kdo smo

Temelji Dobre države slonijo na odpravljanju vpliva škodljivih, neformalnih institucij, ki generirajo koruptivne prakse, sledenju in odkrivanju spornih denarnih tokov v škodo javnega interesa, minimiziranju anomalij, ki dnevno požirajo razpoložljiva javna sredstva. Odgovor je v transparentnem in sodobnem upravljanju države, ki sledi trendom, okoliščinam in izkušnjam na globalni ravni v povezavi s specifičnostjo Slovenije


Dobra država je združenje svobodomiselnih ljudi, ki se zavzemajo za edini pravi cilj delovanja države: kakovost življenja vseh državljanov ne glede na njihova svetovnonazorska, ideološka, verska, politična ali druga prepričanja.

Dobra država presega dosedanje politične vzorce, prakse in delitve, ki škodujejo Sloveniji in povzročajo neustvarjalno, negativno, včasih celo sovražno vzdušje. Dobra država se ne bo usmerila v neargumentirano politično ali celo osebno diskreditacijo drugače mislečih

Več o nas