Ustavno sodišče; Dobra država, ustavna presoja, RTV Slovenija, stranke, volitve, kampanja

Poizvedba o statusu pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o Radioteleviziji Slovenija, 12. člen

Dne 24. 3. 2021 (slabih enajst mesecev nazaj) smo vložili pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 12. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija (priloga). Do sedaj nismo dobili nobene informacije o statusu zadeve.

                                                                                                                                                         Ljubljana, 11. februar 2022
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Beethovnova ulica 10
1000 Ljubljana


Zadeva: Poizvedba o statusu pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o Radioteleviziji Slovenija, 12. člen, vložena dne 24. 3. 2021


Spoštovani,


Dne 24. 3. 2021 (slabih enajst mesecev nazaj) smo vložili pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 12. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija (priloga). Do sedaj nismo dobili nobene informacije o statusu zadeve.

Zakon namreč neutemeljeno ločuje parlamentarne in neparlamentarne stranke na soočenjih javnega zavoda RTV Slovenija, kar pomembno vpliva na objektivnost informacij, ki prek javnega medijskega servisa pridejo do volivcev.

Glede na to, da je predsednik Republike napovedal začetek volilnih opravil za 14. februar 2022, kar pomeni začetek volilne kampanje 14. marca 2022 in volitve v Državni zbor 24. aprila 2022, bi bilo edino smiselno, v interesu državljanov Republike Slovenije, da o predmetni zadevi razsodite pred začetkom volilne kampanje.

Hvala za informacije in ostanite zdravi.

Gregor Vovk Petrovski
Generalni sekretar stranke Dobra država

0
Feed

Oddajte komentar