1. Vlada

9 ministrstev, ekipa v službi državljanov

 • konceptualna združitev, reorganizacija ministrstev v nove vsebinske sklope v skladu s sodobnimi potrebami državljanov in družbenimi trendi (opredeljeni v točkah 2 do 10)
 • ministrstva in ožje vladne ekipe na eni lokaciji v energetsko samozadostnem kompleksu - naselju
 • ukinitev resornih „vrtičkov“
 • vsi najbolj odgovorni na enem mestu
 • večja preglednost za državljane
 • več soodločanja državljanov in civilne družbe
 • uveljavitev referendumskega dne
 • brez nepotrebnih logističnih stroškov
 • ekipni, državotvorni duh

2. Finance

Red in preglednost

 • prenehanje razmetavanja denarja pod pretvezo COVID19
 • protibirokratski, protikorupcijski projekt „3 milijarde nazaj ljudem“
 • ukinitev navidezno neodvisnih skladov (DUTB, SDH, KAD…), prenos premoženja na eno institucijo pod javnim nadzorom brez vezave uporabe premoženja samo za določene skupine
 • boj proti davčnim oazam in ukinitev le-teh v EU
 • okrepitev FURS kot svetovalnega organa
 • prepoved plačevanja odškodninskih zavarovanj nadzornikom s strani nadziranega podjetja
 • davek na nepremičnine, ki bo obdavčil nadpovprečno, neaktivno premoženje in sprostil fond praznih stanovanj
 • projektno-programski proračun
 • ustanovitev EU bonitetne agencije
 • ureditev trgovanja s kriptovalutami

3. Zdravje, sociala in medgenearcijsko sodelovanje

Zdravstvo osredotočeno na bolnike in socialna pomoč res pomoči potrebnim

 • ocena stanja, škode zaradi večletnega fokusiranja zdravstva na COVID19
 • intenzivno krajšanje čakalnih vrst s terminskim načrtom, nadzorom porabe sredstev
 • ukinitev nepreglednega, tudi koruptivnega mešanja dela v javnem in zasebnem sektorju
 • adminstrativna razbremenitev zdravnikov in zdravstvenega osebja
 • definiranje košarice storitev ob realnih cenah in poenotenje plačevanja zavarovanja
 • ustrezno nagrajevanje medicinskega osebja
 • nekoruptivno javno naročanje
 • posodobitev, gradnja domov za ostarele (3000 postelj v največ petih letih) z integrirano zdravstveno oskrbo
 • sistemski koncept „pokojnina za posteljo“, če državljan nima dovolj prihodkov za oskrbo v domu, ali oskrbo na domu, razliko plača država 
 • učinkovita oskrba starejših na domu
 • zagotovitev socialnih pomoči res pomoči potrebnim in preprečevanje zlorab, sistemskega razmetavanja denarja
 • prepoved farmacevtskega sponzoriranja zdravnikov in njihovih "izobraževanj“, ki povečujejo tveganje korupcije
 • transformacija centrov za socialno delo v prave svetovalne, podporne servise ljudem
 • uvedba mehanizma neodvisnega ugotavljanja strokovnih napak in izplačila odškodnin za zdravniške napake
 • pospešitev gradnje najemniških neprofitnih stanovanj s prednostno listo za mlade
 • prepoved prodaje tobačnih izdelkov v živilskih trgovinah

4. Gospodarstvo, delo, mobilnost in digitalizacija

Prijazna, varna e-Slovenija, od meje do meje v uri

 • nova, celovita prometna politika, prevetritev infrastrukturnih investicij, ki sledijo ekonomskim, družbenim, tehnološkim trendom
 • nadzemna magnetna železnica med Ljubljano in letališčem Jožeta Pučnika
 • razgraditev investicijskih, gradbenih lobijev
 • projekt javnega prevoza „v eni uri po Sloveniji“ (kombinacija sodobnih železnic, mestnega prometa, e car-sharinga)
 • namesto PR digitalizacije, uporabna, življenska digitalizacija poslovanja javnih institucij z državljani in gospodarstvo
 • pospešitev gradnje najemniških neprofitnih stanovanj s prednostno listo za mlade
 • urejanje gradbenih dovoljenj na enem mestu, znižanje cene in časa postopkov
 • pospešitev vlaganj v energetsko učinkovitost v javni in zasebni sferi

5. Varnost

Varnost v vseh oblikah je temelj razvoja

 • enotno ministrstvo za varnost: policija, vojska, varnost, reševanje, informacijska varnost in hibridna ogrožanja
 • posebna pozornost varstvu človekovih pravic, zakonodajni ureditvi tega področja ob razvoju tehnologije in nadzornih sredstev
 • dopolnitev profesionalne vojske s sistemom periodičnega, kratkega usposabljanja državljanov za rezervo v različnih kriznih razmerah
 • zagotovitev sistemskih sredstev za tehnološko posodobitev in kadrovsko popolnitev varnostnih organov
 • varovanje mej države s poudarkom na sodobni tehnologiji

6. Trajnostni razvoj

Brezbrižnost zastruplja naše otroke, prihodnost

 • zaprtje elektrarn na premog ob upoštevanju elementov energetske samooskrbe in socialnega statusa državljanov
 • gradnja sodobnega, ne predimenzioniranega  bloka NEK 2, kot prehodnega vira do zagotovitve obnovljive proizvodne strukture ob predpogoju rešitve vseh odprtih vprašanj z NEK 1
 • povečanje deleža sončne in vetrne energije na vsaj 30 % v desetih letih
 • sanacija divjih odlagališč odpadkov
 • večji nadzor nad skladiščenjem nevarnih odpadkov in trgovino z njimi
 • program kmetijske samooskrbe in ravnanja z vodo ob podnebnih spremembah
 • dejanski prehod v trajnostni turizem
 • obdavčitev vse plastične embalaže, njena izločitev iz uporabe ter spodbujanje proizvodnje eko-plastike in papirja iz industrijske konoplje

7. Izobraževanje. znanost. kultura in šport

Uporabno znanje za 21. stoletje

 • dejansko brezplačno osnovnošolstvo za vse razrede (knjige, učbeniki, delovni zvezki)
 • brezplačna osnovna šola in vrtec v naravi
 • brezplačni vrtec tudi za prvega otroka
 • uskladitev izobraževalnih programov na vseh stopnjah s tehnološkimi, trajnostnimi in družbenimi trendi
 • premik izobraževanja od pomnjenja in reproduciranja slišanih podatkov k spodbujanju inovativnosti in kreativnosti
 • spodbujanje pozitivnega domoljubja in institucionalne pismenosti
 • povečanje financiranja rekreativne športne infrastrukture
 • opredelitev športa kot strateške panoge, zakonsko določena vlaganja v vse oblike športa od mladih do veteranov, od rekreativnega do vrhunskega, od kadrov do infrastrukture
 • vlaganje v razvoj umetne inteligence in biotehnologije
 • digitalno opismenjevanje vseh generacij
 • promocija vajeništva
 • prenova medijske zakonodaje
 • nov zakon o RTV, ki bo omejil politične pritiske na javni medij

8. Pravosodje

Zaupanje, enakost in pravičnost

 • karierna odgovornost tožilcev
 • poskusni mandat za nove sodnike
 • merljivi kriteriji za napredovanje
 • obveza odločanja na drugi stopnji, kar bo preprečilo zastaranja in zavlačevanja procesov
 • povečanje števila strokovnih sodelavcev sodnikov
 • penaliziranje sodnikov, ki sodijo prek razumnega roka, ali jim zadeve zastarajo

9. Javna uprava in decentralizacija

Motivirani uslužbenci v službi državljanov in gospodarstva

 • nagrajevanje po uspešnosti
 • ukinitev nepotrebnih uradov in agencij
 • resnična, uporabna digitalizacija poslovanja
 • rotacija uslužbencev po primerljivih delovnih mestih zaradi zagotavljanja motivacije
 • usmerjenost na državljana
 • funkcionalno združevanje medobčinskih storitev brez umetnega risanja mej regij
 • sistemska zagotovitev sredstev za obveznosti občin, ki ni povezana s trenutno politično oblastjo

10. Zunanja politika

Slovenija v prvi ligi Evropske unije

 • izkoriščanje pozitivnega učinka, elementov predsedovanja EU v letu 2021
 • aktivna vloga v organih EU in omejevanje diplomatskega turizma
 • aktivno prilagajanje nestabilni globalni ureditvi
 • kredibilna in uravnotežena politika do ZDA, Rusije, Kitajske, Afrike..
 • gradnja zavezništev, ki pomenijo nevtralizacijo ekonomskih, varnostnih in drugih sodobnih tveganj

Viri slik: FUBIZ (Lava project),Shutterstock, Pinterest, STO (Jošt Gantar), gov.si