Predstavitev kandidata za župana Velenja

Benjamin Strozak 

Podjetnik, direktor Plastro, d. o. o. 

Rojen sem leta 1963 v Celju. Stanujem v Velenju, kjer tudi delam, sem diplomirani inženir tehnologije polimerov.

Po končani osnovni šoli sem nadaljeval šolanje na takratnem RŠC, na elektro-tehnični šoli. Končal sem visoko šolo za tehnologijo polimerov. Vso svojo delovno dobo se ukvarjam s plastiko in plastičnimi masami. Imam svoje podjetje več kot 30 let. Ves čas sem vpet v družbeno politično življenje mesta. V preteklosti sem bil dva mandata član mestnega sveta, mestne občine Velenje, kjer sem vodil odbor za gospodarstvo. V preteklosti sem aktivno sodeloval tudi kot član sveta krajevne skupnosti Staro Velenje. Prav tako sem bil član obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Bil sem tudi član upravnega odbora sekcije "plastičarjev" Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Več kot 25 let aktivno sodelujem v društvu potapljačev DPD Jezero Velenje, tudi kot član podvodne reševalne službe, ki je član Slovenske potapljaške zveze in pri kateri deluje enota podvodne reševalne službe Velenje. Sem tudi predsednik avtomobilskega kluba "oldtimerjev" Slovenije.

Ključno sporočilo občanom, volivcem

Z obstoječimi sredstvi, vizijo, izkoreninjenem korupcije se da storiti veliko več

Dobra država skupaj z Neodvisnimi Velenje zahteva boljše upravljanje enega največjih mest v Sloveniji: Velenja. 

Zato smo se odločili, da predlagamo kandidata za župana, ki lahko naredi premik, miselni preskok v upravljanju mesta, ki je v prostem razvojnem teku že nekaj let. če ne desetletje.

Varnost, trajnostni razvoj in gospodarska perspektiva za vse

Osvežitev Velenja v 9. točkah

1. GOSPODARSTVO

 • večja podpora lokalnim podjetjem, podjetnikom
 • delovna mesta z večjo dodano vrednostjo, spodobnimi plačami
 • program zadržanja mladih strokovnjakov  v mestu in regiji
 • zagotovitev stanovanj za mlade strokovnjake
 • finančna shema za podporo pri najemu in nakupu stanovanj


2. INFRASTRUKTURA

 • oživitev industrijske cone
 • ustrezna dostopnost industrijske cone za tovorni promet
 • ustrezne avtobusne in železniške povezave.


3. TRAJNOSTNI RAZVOJ

 • ureditev daljinskega ogrevanja in so-sežiga odpadkov
 • večja pozornost alternativnim virom energije. sonce, veter, plin...


4. IZOBRAŽEVANJE

 • sledenju napredku  v tehnologiji, prilagoditev izobraževanja
 • fakulteta v Velenju
 • dijaški dom, ustvarjanje pogojev za privlačno bivanje dijakov.


5. ZDRAVJE, SOCIALA, MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

 • nov dom za starejše z ustrezno zdravstveno in socialno oskrbo
 • boljša dostopnost zdravstvenih storitev
 • gradnja finančno dosegljivih varovanih stanovanj
 • Imenovanje posebnega občinskega pooblaščenca za starejše, ki bo enotna, vedno dosegljiva točka za starejše občane, društva...


6. VARNOST

 • sodobna ogrožanja niso samo varnostna v klasičnem smislu, 
  zahtevajo učinkovito in organizirano upravljanje gospodarstva,
  ekoloških izzivov, zdravstva, sociale, demografije, migracij...


7. MLADI

 • nadgraditev otroškega igrišča,
 • steza za poganjalčke
 • kreativna stena za grafite


8. SPORT IN REKREACIJA

 • podpora mladim perspektivnim športnikom
 • podpora vrhunskim športnikom
 • podpora vrhunskim športnikom s posebnimi
  potrebami
 • letni bazen
 • podpora ekipnim športom


9. TURIZEM

 • prekinitev nevzdržne odsotnosti osnovne vizije
 • dolgoročna, operativna strategija z definiranimi projekti in finančno konstrukcijo
 • zaokrožitev kampa Jezero