Implementacija trajnostnih ekonomskih teorij

Potreben je prehod okolju, človeku prijazen ekonomski sistem. Ta mora upoštevati, da so naravni viri planeta omejeni, prav tako možnosti za neskončno onesnaževanje in odlaganje odpadkov

 

Sprejeti moramo korekcije sistema, ki bo poleg kvantitativnega elementa rasti upošteval kakovost razvoja, življenja ljudi, dejansko skrb za okolje, naravna bogastva. Naravni viri so omejeni, stroški izkoriščanja okolja realni in obsežni. Dosedanje ekonomske teorije tega niso upoštevale. V dnevnem delovanju države, gospodarstva in posameznikov se moramo soočiti z dejstvom, da je razvoj, nenazadnje tudi samostojnost države, odvisna od ohranitve naravnega okolja

Obvladovanje novih, podcenjenih ogrožanj

Sodobna ogrožanja niso samo „klasična“, varnostna, vojaška, terorizem… Gre za prepletena gospodarska, ekološka, zdravstvena, podnebna, energetska vprašanja.

 

Pandemija COVID-19 je pokazala nove dimenzije krhkosti družbe. Odgovor je posodobljeno, boljše upravljanje države, ki zahteva sodelovanje vseh področij, potrebna je matrična, vertikalno-horizontalna vladna organizacija, ki presega nepotrebne birokratske postopke. Soočenja mnenj, realni „spopadi“ se odvijajo v medijih, medmrežju, zato so pomembni strokovni, odgovorni mediji in novinarji ter kibernetska varnost.

 

Obvladovanje izzivov migracij

Migracije nastajajo zaradi zgodovinskih, kolonialnih, varnostnih gospodarskih in podnebnih razlogov. Urejati jih je potrebno proaktivno, ne samo gasiti »požare«, ko se ti zgodijo.

 

Ukrepati je potrebno:

  • v državah, iz katerih ljudje bežijo (urediti razmere),
  • v tranzitnih državah, ki so preobremenjene, kar predstavlja varnostna, politična, ekonomska tveganja in
  • v državah, kjer se migranti nastanijo (tu morajo sprejeti osnovne vrednote družbe).

Dejanski obračun s korupcijo

Korupcija razžira temelje družbe. S korupcijo se na leto izgubi tretjina slovenskega državnega proračuna, vse to bi se lahko namenilo za zdravstvo, infrastrukturo, mlade, oskrbo starejših, pokojnine...

 

Poleg učinkovitih represivnih ukrepov je potrebnega več preventivnega nadzora nad tokovi denarja, izredno pomembno je kredibilno, neodvisno raziskovalno novinarstvo ter izobraževanje mladih o negativnih vplivih koruptivnega ravnanja na vseh ravneh. 

 

Preprečevanje anomalij finančni trgov

Finančni sektor ne sme biti generator umetnih kriz, delovati mora v korist gospodarstva, države, se ne izogibati plačilu davkov, ki so vir razvoja, sociale, investicij sodobne države.

 

S finančnimi instrumenti je potrebno spodbujati zaposlovanje, gradnjo stanovanj in sodobno, trajnostno infrastrukturo ter energetiko, ki ne degradira okolja. Finančni sektor ne sme biti ločen center moči, odločanja, vir ekstra dobičkov za posvečen krog ljudi in kriz, ki hromijo enakomeren razvoj in povečujejo neenakosti.

Viri slik: UNEP, Shutterstock, Twitter, KPK, Finančni trgi