volitve, Dobra država, korupcija podpisi, demokracija, državna volilna komisija, Smiljan Mekicar

Zahteva za pojasnilo – zakaj Državna volilna komisija ovira izražanje volje državljanov?

Državni volilni komisiji smo poslali vprašanja v zvezi z oviranjem procesa zbiranja podpore državljamov.

Spoštovani,

po desetih dneh opravljanja volilnih opravil, ki jih je z odlokom določil predsednik Republike, je iz poročil terenskih ekip jasno, da v določenih primerih prihaja do aktivnega, ali pasivnega omejevanja možnosti pridobivanja podpore državljanov za nastop na volitvah v Državni zbor. 

Državljanom tudi ni jasno, zakaj morajo ob vseh projektih e-uprave, celo posebnemu ministrstvu za digitalno preobrazbo, hoditi na upravne enote in preobremenjevati zaposlene in druge postopke državljanov. Z digitalnim potrdilom ali SMSPass identiteto lahko namreč urejajo številne dokumente, davčne postopke, poslujejo z bankami.., vsi ti postopki ustrezno varujejo osebne podatke, ne morejo pa oddati preprostega podpisa podpore strankam.

Kljub zagotovilom Državne volilne komisije, da bodo upravne enote pripravljene na učinkovito potrjevanje volje državljanov glede izražanja podpore političnim strankam za volitve v Državni zbor, se pogosto dogaja, da morajo ljudje čakati v vrstah (pogosto so to tudi tuji državljani), ki imajo popolnoma druge, zelo zamudne opravke na upravnih enotah, kar državljane odvrača od obiska teh enot z namenom podpore posameznim strankam.

Poleg navedenega določene občine, lastnice zemljišč (javnega dobra), pred upravnimi enotami ne omogočajo predstavitve strank s stojnicami, kar je pogosto osnovni, najbolj iskren način komunikacije z volivci, to dodatno povečuje demokratični deficit in prednost obstoječih parlamentarnih strank, ki ne kandidirajo s podporo volivcev.

Pričakujemo tudi pojasnilo, zakaj overitev podpisov državljanov v Ljubljani ne opravlja upravna enota na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje v centru Ljubljane, kot je to bila praksa v preteklih letih, ampak samo na dislociranih enotah na Linhartovi in Tobačni ulici. Slednja je dober primer dolgih vrst za overovitev podpisa.

Lep pozdrav.

Smiljan Mekicar

Predsednik stranke Dobra država

0
Feed

Oddajte komentar