Darko Pucelj

Po novi poti naprej!

Če bom izvoljen za župana bom:

 • omejil županovanje na največ dva mandata 
 • zagotovil odprto, pregledno in javno delovanje občine
 • povezoval in ne delil
 • imel enak pristop do vseh občanov
 • prisluhnil in upošteval bom vse predloge in pobude, ki bodo prispevali k temu, da bomo vsi v naši občini živeli bolje

Programska izhodišča Dobre države Žužemberk

 • Sprejem vizije in prednostnih nalog razvoja Občine Žužemberk do leta 2025, v pripravo  katere bo vključena tudi širša zainteresirana javnost
 • Zbori občanov, aktivno vključitev občanov v odločanje o porabi javnega denarja in potrebah naše občine;
 • Večja pozornost razvoju celotnega območja občine, predvsem na področju komunalne infrastrukture (asfaltiranje še makadamskih cest, popravilo obstoječih, kanalizacija, javna razsvetljava, imam izvedljiv predlog, kako v celoti asfaltirati cesto Ajdovec – Prečna);
 • Gradnja osrednje, večnamenske kulturne dvorane v Žužemberku s knjižnico, prostori  za mlade, dnevno varstvo starejših, društva in občinsko upravo; 
 • Gradnja doma za starejše, če se bo država odločila za financiranje gradnje javnih domov, da ne bodo naši občani razseljeni po domovih v Sloveniji in na Hrvaškem;
 • Takoj izvesti potrebna gradbena dela pri dvorani na Dvoru in pridobitev uporabnega dovoljenja, da bo ta lahko sprejela najmanj 120 obiskovalcev;
 • Olajšave in pomoč podjetnikom pri odpiranju novih delovnih mest z nizkimi cenami zemljišč v industrijskih cinah in dodatnimi olajšavami pri oprostitvi plačila komunalnega prispevka, kot pogoj za razvoj občine in s tem zadržati mlade v domačem okolju;
 • Povečati obseg sredstev za kmetijstvo z namenom zagotavljanja lastne samooskrbe in s tem ohraniti poseljenost podeželja;
 • Izboljšanje in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma (s pomočjo strokovnjakov pripraviti vizijo razvoja turizma, povezati ponudnike turističnih in gostinskih storitev v naši občini, ureditev kolesarskih stez in pešpoti, oblikovanje kulinarične ponudbe naše občine kot naše posebnosti in prepoznavnosti, dodatne dejavnost na kmetijah, izdelava promocijskega gradiva...
 • Znižanje plačila vrtca za en plačilni razred in še dodatno znižanje plačila komunalnega prispevka vsem mladim družinam, ki bodo s dolgoletnimi krediti reševale svoj stanovanjski problem:
 • Ustanovitev Gasilske zveze Občine Žužemberk (občina nakaže denarna sredstva zvezi, gasilska društva pa se znotraj zveze sama odločijo o ključu delitev sredstev za nakup opreme, investicije v domove,... Vse to z namenom, da se izloči vpliv in vmešavanje politike v delo društev ter, da vse odločitve znotraj zveze sprejemajo društva sama glede na njihove dejanske potrebe in prioritete);
 • Regijski gasilski poligon, da, gradnjo sofinancirajo vse občine iz regije;
 • Vzpodbujanje prostovoljnega dela in povečanje sredstev za delovanje društev in klubov, z dodatnim poudarkom na projektnem delom z mladimi, medgeneracijskem sodelovanju

V Dobri državi:

 • so ljudje enakopravni pred zakonom, kriminal in korupcija sta kaznovana
 • so občine, regije enakopravne, vse ceste, železnice pa sodobne in urejene
 • se kadruje po znanju in sposobnostih ter so ljudje plačani za svoje delo
 • podjetnike ne podimo v tujino in zagotavljamo stabilno poslovno okolje
 • upokojenci niso reveži in mladi nimajo razlogov za odseljevanje
 • se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
 • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
 • politiki delajo v javnem interesu, zato ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam
 • je življenje doma varno, država pa ščiti svoje interese po svetu

Kandidatna lista za Občinski svet 

1. Darko Pucelj
2. Adrijana Pečar
3. Franc Jarc
4. Anica Struna

5. Rudolf Kastelic
6. Marija Ljudmila Kocjančič
7. Tom Pečar
8. Genovefa Maver

9. Matjaž Črnagoj
10. Jožefa Jaklič
11. Rok Pucelj
12. Mateja Skobe

13. Robert Resnik
14. Marija Zupančič
15. Jurij Mirtič