Matej Jenko

Načrtovana prihodnost

Sem univerzitetni diplomiran ogranizator dela – informatik in inženir elektrotehnike. Rojen v Slovenj Gradcu, leta 1967, star 51 let. Osnovno in srednjo šolo sem obiskoval v Velenju. Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo na Univerzi v Ljubljani sem z odlično oceno (10) zaključil študij pri prof. dr. Lenasiju. Nato sem se vpisal na Mariborsko univerzo na Fakulteto za organizacijske vede. Z diplomsko nalogo pri prof. Kljajiču in prof. Leskovarju, sem tudi tam zaključil študij z odlično oceno. 

Med študijem sem izdelal več različnih samostojnih nalog, sem soavtor raziskovalne naloge, člankov na znanstvenih oz. strokovnih konferencah. Od leta 1998 do 2006 sem poučeval na Šolskem centru Velenje. Leta 2000 sem postal samostojni podjetnik, kasneje sem ustanovil svoje podjetje in postal direktor. Ukvarjam se s svetovanjem na področju informacijskih tehnologij za mala in srednje velika podjetja, ob tem pa razvijam različne IT produkte. Pred skoraj tridesetimi leti sem med drugim v Velenju prvi v živo javno predstavil video konferenco, igre na računalniškem omrežju ter elektronsko bančništvo. Kar nam je danes samoumevno, predvsem mlajšim. Nato sem ob delu vpisal podiplomski študij informatike na Fakulteti za organizacijske vede Kranj, kjer sem opravil vse izpite. Ob tem pa sem ves čas samostojno potoval po svetu. Prepotoval sem več kot 50 držav in si pridobil ogromno znanja ter izkušenj. Aktivno govorim angleško(cert.), srbsko, hrvaško, bosansko, pogovorno pa tudi nemško in francosko. 

S partnerko živim v zunajzakonski skupnosti, z nekdanjo partnerko imam čudovito hči.

Programska izhodišča Dobre države Velenje

Kaj Velenje potrebuje ? Česa že dolgo nima več in kaj je Velenje izgubilo pod to oblastjo?


1. vizijo (skupne vrednote za skupne cilje v prihodnosti)

2. kapital, ki bo podprl vizijo

3. nova, dobro plačana delovna mesta

4. smele, jasno začrtane cilje, ki bodo prepoznavni in sprejeti v širšem okolju

VIZIJA VELENJA

Velenje bo v naslednjih desetih letih postalo najbolj prepoznavno mesto Slovenije (kar je nekoč že bilo).

V Dobri državi:

  • so ljudje enakopravni pred zakonom, kriminal in korupcija sta kaznovana
  • so občine, regije enakopravne, vse ceste, železnice pa sodobne in urejene
  • se kadruje po znanju in sposobnostih ter so ljudje plačani za svoje delo
  • podjetnike ne podimo v tujino in zagotavljamo stabilno poslovno okolje
  • upokojenci niso reveži in mladi nimajo razlogov za odseljevanje
  • se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
  • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
  • politiki delajo v javnem interesu, zato ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam
  • je življenje doma varno, država pa ščiti svoje interese po svetu

Kandidatna lista za Občinski svet 

1. Matej Jenko, univ.dipl.org.inf., direktor, J-Lab d.o.o.

2. Klavdija Šeruga, dipl. posl. inf., podpora (helpdesk), Hakl IT, d.o.o.


3. Mag. Milan Verdev, univ.dipl.ing.rač, odg. za TK in informacijsko varnost, Gorenje

4. Katarina Praznik, profesor, trener, Plavalni klub Velenje


5. Benjamin Strozak, dipl.ing.teh.pol., direktor, Plastro d.o.o.


6. Andreja Plešivčnik, mag.managmenta, samostojna svetovalka

7. Srečko Ledinek, ing.el., elektro nadzornik na Premogovnik Velenje


8. Suzana Veber, poslovni administrator

9. Martin Steiner, inž.rud. in geoteh., učitelj praktičnega pouka, Premogovnik Velenje