Claudio Merslavič

Vsi za več - več za vse!

Verjamem, da se lahko v občini Sežana še marsikaj naredi. Verjamem, da je možno narediti še več. In to - VEČ ZA VSE. Verjamem, da je lahko kvalitete življenja še boljša. Verjamem, da so ljudje lahko še bolj zadovoljni. Vedeti pa moramo, da se naše zadovoljstvo začne tudi pri plačah, s katerimi pa veliko občanov ni zadovoljnih. Verjamem, da tudi podjetja v Sežani in naši okolici vplivajo na to in zato sem pripravljen narediti vse, kar je v moči župana, da se to »zadovoljstvo« dvigne na višjo raven. Pripravljen sem podjetjem pomagati kolikor je v moči župana – saj iskreno verjamem, da je pravi potencial prav v podjetništvu. V razvoju, v številu, v kvaliteti in v dolgoročnem sodelovanju. Zato si želim konstruktivnega dialoga in bom pripravljen pomagati pri vsaki pobudi, ki bo bila dobra za podjetnike in posledično za občane.Programska izhodišča Dobre države Sežana

1. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, SKRB ZA STAREJŠE – ABSOLUTNA PRIORITETA


2. ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI – CILJ: VSI ZAPOSLENI


3. PODJETNIŠTVO KOT GONILO RAZVOJA, OBČINA KOT ENO – ENAKO ZA VSE 


4. KMETIJSTVO, VINARJI, TRGOVINA, TURIZEM - SKUPNI NASTOPI NA SEJMIH….V SLOGI JE MOČ


5 . MLADI V OBČINI – PODJETNIŠTVO IN ŠPORT , IZOBRAŽEVANJE, .KAMPUS, INKUBATOR , ŠPORTNA INFRASTRUKTURA, STANOVANJA ZA MLADE 


6.. LIPICA – NAŠ PONOS: MESEC LIPICANCA, TURISTIČNE KMETIJE IN VINARJI – ČAR POVEZOVANJA

V Dobri državi:

  • so ljudje enakopravni pred zakonom, kriminal in korupcija sta kaznovana
  • so občine, regije enakopravne, vse ceste, železnice pa sodobne in urejene
  • se kadruje po znanju in sposobnostih ter so ljudje plačani za svoje delo
  • podjetnike ne podimo v tujino in zagotavljamo stabilno poslovno okolje
  • upokojenci niso reveži in mladi nimajo razlogov za odseljevanje
  • se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
  • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
  • politiki delajo v javnem interesu, zato ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam
  • je življenje doma varno, država pa ščiti svoje interese po svetu

Kandidatna lista za Občinski svet 

1. Claudio Merslavič

2. Damjana Škapin

3. Žiga Merslavič

4. Gordana Cvetković
5. Zoran Prodanović