Darjo Šaver

Nov veter za Vrtojbo Šempeter!

Rodil se je v Šempetru,kjer je dokončal osnovno šolo,maturiral na Poljanski  gimnaziji v Ljubljani ter diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.Svojo poslovno pot je začel v Gostolu Nova Gorica,kjer je bil pomočnik gen.direktorja za področje kakovosti, nadaljeval na Primorju Export kot vodja sektorja zastopstev in konsignacij. Bil je tudi predstavnik tega podjetja v  Italiji.Leta 1989 je ustanovil družinsko podjetje in skoraj dvajset let deloval na razvoju diskontnih prodajalen. Ima odlične vodstvene in organizacijske sposobnosti,je izjemno spoštljiv in samokritičen. Poročen je z Alenko in ima štiri hčerke.

Programska izhodišča Dobre države Šempeter-Vrtojba

1. Razvoj visokotehnoloških podjetji z visoko dodano vrednostjo


2. Spodbujanje kmetijske proizvodnje, predvsem ekološke


3. Izdelava operativne in trajnostne strategije razvoja turizma


4. Urejeno, čisto, prijetno in zeleno okolje, kot temelj kakovostnega bivanja


5. Takojšnje dokončanje doma za starejše občane


6. Izgradnja športnega parka

V Dobri državi:

  • so ljudje enakopravni pred zakonom, kriminal in korupcija sta kaznovana
  • so občine, regije enakopravne, vse ceste, železnice pa sodobne in urejene
  • se kadruje po znanju in sposobnostih ter so ljudje plačani za svoje delo
  • podjetnike ne podimo v tujino in zagotavljamo stabilno poslovno okolje
  • upokojenci niso reveži in mladi nimajo razlogov za odseljevanje
  • se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
  • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
  • politiki delajo v javnem interesu, zato ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam
  • je življenje doma varno, država pa ščiti svoje interese po svetu

Kandidatna lista za Občinski svet 

1. Dušan Fakuč
2. Anna Fakuč

3. Darjo Šaver
4. Marjeta Polak

5 . Klaudij Gorkič
6.. Helena Vuksanović

7. Nikola Panić
8. Marjana Bažato