Rok Mežnar, dr. med.

Dobri ljudje za dobro Novo mesto!

Obkrožite dvakrat 3 za boljše Novo mesto, za župana in listo Dobre države.

Programska izhodišča Dobre države Novo mesto

TRANSPARENTNO!


ODLOČNO!


POGUMNO!

V Dobri državi:

  • so ljudje enakopravni pred zakonom, kriminal in korupcija sta kaznovana
  • so občine, regije enakopravne, vse ceste, železnice pa sodobne in urejene
  • se kadruje po znanju in sposobnostih ter so ljudje plačani za svoje delo
  • podjetnike ne podimo v tujino in zagotavljamo stabilno poslovno okolje
  • upokojenci niso reveži in mladi nimajo razlogov za odseljevanje
  • se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
  • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
  • politiki delajo v javnem interesu, zato ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam
  • je življenje doma varno, država pa ščiti svoje interese po svetu

Kandidatna lista za Mestni svet 

1. Rok Mežnar

2. Maja Dragan

3. Franc Bojanc

4. Darja Brudar

5. Damjan Golovrški

6. Marija Lokar

7. Jure Zrimšek

8. Slađana Rožanc

9. Bojan Mikec

10. Eva Bobnar

11. Gorazd Movern

12. Nina Štamfelj

13. Janez Hočevar

14. Emilija Vidljinović

15. Gregor Gazvoda

16. Milana Zrakić

17. David Bobnar

18. Maja Podržaj

19. Milan Sternad

20. Mirko Zorko

21. Robert Jakše

22. Špela Luštek

23. Silvo Kum

24. Franc Zrimšek

25. Mateja Nosan

26. Maja Ban

27. Miha Rifelj