Urška Makovec, prof. nem.

Enotni in povezani

V Miklavžu na Dravskem polju živi od rojstva. Po osnovni izobrazbi je profesorica nemškega jezika in je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Svojo poslovno pot je začela v začetku leta 2009. Dosedanje delovne izkušnje je nabirala na različnih delovnih področjih in sicer, na medijskem, marketinškem,
finančnem in zdravstvenem, kjer trenutno deluje, in sicer kot tržnica/svetovalka za zavarovalne produkte največje zdravstvene zavarovalnice v Sloveniji, zavarovalnice Vzajemna. Poleg formalne izobrazbe se je nenehno tudi dodatno strokovno usposabljala in tako skrbela za svoj osebnostni in karierni razvoj. 


Pridobljeno ima licenco Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalniških poslov, certifikat »Business coachinga za top managerje«, certifikat »Vodja kot trener&coach« in certifikat »Odličnost v prodaji s  poudarkom na reševanju ugovorov in osnove mentorstva«. Razpolaga z odličnimi komunikacijskimi, organizacijskimi in vodstvenimi kompetencami. Je družbeno zelo odgovorna oseba, kar se kaže pri njeni aktivnosti v domačem okolju, saj je prostovoljno sodelovala pri projektu rekonstrukcije Rimskih gomil v Miklavžu na Dravskem polju, ki je bil sofinanciran iz sredstev
Evropske unije..

Ključne točke programa

 1. Postavitev Centra zdravja in lokalne knjižnice
 2. Zdravo, čisto okolje, ki je podlaga za naš obstoj in nadaljnji razvoj
 3. Medgeneracijsko sodelovanje
 4. Razvojno partnerstvo med državo in občino
 5. Skrb za mlado generacijo

V Dobri državi:

 • so ljudje enakopravni pred zakonom, kriminal in korupcija sta kaznovana
 • so občine, regije enakopravne, vse ceste, železnice pa sodobne in urejene
 • se kadruje po znanju in sposobnostih ter so ljudje plačani za svoje delo
 • podjetnike ne podimo v tujino in zagotavljamo stabilno poslovno okolje
 • upokojenci niso reveži in mladi nimajo razlogov za odseljevanje
  se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
 • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
 • politiki delajo v javnem interesu, zato ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam
 • je življenje doma varno, država pa ščiti svoje interese po svetu