Božidar Resnik

Čas je za novo energijo!

Osebno mi največ pomeni trajnostni razvoj in ohranitev čistega okolja, biotska raznovrstnost, voda (brez klora, najdragocenejša surovina, pomembno lastništvo), povezovanje v regijske projekte, zdrava ekološko pridelana hrana, naravna zdravila, krožno gospodarstvo (dolgotrajnejša oz. večkratna uporaba proizvodov in surovin, sanacija in ponovna raba degradiranih območij), varčnejša raba energije, razvoj znanosti (letno nam iz države odide 200 mladih z 8.stopnjo izobrazbe, zato bi moral biti cilj vrnitev mladih izobraženih strokovnjakov. "Hujšanje v možgane" je tudi posledica 6x manjših vlaganj v primerjavi s Avstrijo v 2015 v RR , ki so temelj inovativnosti in s tem dodane vrednosti, kulture, športa....

Programska izhodišča Dobre države Krško

Dobro jutro Krško!

 1. ZA nov strateško razvojni plan občine Krško, ki bo dolgoročno povečal prihodke 
 2. ZA uspešno, sodobno mesto, urejena krajevna središča in prijazne vasi
 3. ZA več sredstev za zdravje in socialno varnost
 4. ZA šport in izboljšanje pogojev za njegov razmah
 5. ZA ogrevan olimpijski bazen z večnamensko športno dvorano
 6. ZA lokalno pridelano ekološko hrano, rodovitno prst in čisto vodo
 7. ZA sodelovanje z drugimi lokalnimi skupnostmi in večjimi mesti (LJ, MB, CE, NM, ZG)
 8. ZA medgeneracijsko sodelovanje in rešitev stanovanjskih vprašanj mladih in starejših
 9. ZA čisto okolje, tesnejši stik z naravo ter boljše življenjske pogoje, tudi za živali
 10. ZA ureditev starega mestnega jedra in kompleksa Vipap
 11. ZA občino na poti v digitalizacijo in 4. industrijsko revolucijo
 12. ZA strokovno sodelovanje v okviru EU iniciativ in projektov
 13. ZA transparentno komuniciranje občine z javnostmi

V Dobri državi:

 • so ljudje enakopravni pred zakonom, kriminal in korupcija sta kaznovana
 • so občine, regije enakopravne, vse ceste, železnice pa sodobne in urejene
 • se kadruje po znanju in sposobnostih ter so ljudje plačani za svoje delo
 • podjetnike ne podimo v tujino in zagotavljamo stabilno poslovno okolje
 • upokojenci niso reveži in mladi nimajo razlogov za odseljevanje
 • se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
 • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
 • politiki delajo v javnem interesu, zato ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam
 • je življenje doma varno, država pa ščiti svoje interese po svetu

Kandidatna lista za Občinski svet 

VOLILNA ENOTA 1
1. Jože Stopar
2. Jana Ferlin
3. Aleš Kozole
4. Maja Mitrovič
5. Rudolf Černelič

VOLILNA ENOTA 2
1. Mojca Vodopivc
2. Klemen Kavčič
3.. Klavdija Škoberne
4. Aljoša Zakšek
5. Dragica Javeršek

VOLILNA ENOTA 3
1. Dušan Vodlan
2. Tjaša Dimitrišin
3. Sandi Bizjak
4. Zorka Vodlan
5. Matjaž Pangrčič
6. Katja Vodopivc
7. Luka Klanjšček

VOLILNA ENOTA 4
1. Božidar Resnik
2. Andreja Hribar
3. Boštjan Bogolin
4. Brigita Andlovic

VOLILNA ENOTA 5
1. Damjana Pirc
2. Dr. Marko Flajšman
3. Frančiščka Selko
4. Alojz Kržan
5. Damjana Kern