Mitja Ficko

Občani občine Gornja Radgona si zaslužimo in zmoremo več!

Rojen 5. 5 1973. Od rojstva živim v mestu Gornja Radgona. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Delovne izkušnje sem si nabiral na Občini Gornja Radgona, Elsa Gornja Radgona d.o.o., Komunala Slovenske gorice, d. o. o.... Danes sem zaposlen na Komunala Radgona d.o.o. kot tehnični direktor. Sem oče dveh hčera starih 11 in 13 let. Prosti čas najraje preživljam v naravi skupaj z družino, ki mi predstavlja največjo vrednoto.

Za kandidaturo župana sem se odločil, ker je edina pot, če želiš kaj spremeniti, da se aktivno vključiš v politiko. Delovanje občinske uprave, občinskega sveta, njegovih teles in krajevnih skupnosti, kakor tudi delovanje v gospodarstvu mi je dobro poznano.

Programsko izhodišče za razvoj občine Gornja Radgona

Naša občina, stagnira in nazaduje. Samo mesto je skoraj mrtvo in brez dogajanja, ki se ga od prej še predobro spomnimo. Dovolj je bilo praznih obljub, stagnacije in nazadovanja, dovolj prehitevanj sosednjih in bližnjih občin po levem in desnem pasu .

V občini je veliko neizkoriščenih potencialov, imamo dovolj lastnega šolanega in izkušenega kadra, dovolj podjetnikov,… ki jim ni vseeno za našo občino. Mesto in občina Gornja Radgona morata postati naš ponos.

Ključne programske točke za Gornjo Radgono smo v Dobri državi strnili v pet vsebinskih sklopov:

Komunalna infrastruktura

1. Izgradnja rondoja Partizanska-Panonska ulica v centru mesta


2. Takojšnja sanacija najbolj dotrajanih odsekov povezovalnih lokalnih cest in javnih poti


3. Asfaltiranje in modernizacija lokalnih cest in javnih poti  po ključu koliko krajanov ob njej živi in jo dnevno uporablja


4. Odprava vseh ovir za invalide po mestu in občini (klančine po pločnikih…)


5. Izgradnja primernih avtobusnih postajališč za šolske avtobuse


6.  Zaris kolesarskih stez po občini in mestu

7. Obnovitev dotrajanih in izgradnja novih pločnikov po mestu Gornja Radgona in drugod po občini 


8. Sanacija najbolj kritičnih odsekov kanalizacijskega sistema 


9. Zaščita in ponovni odkup vodnega vira Podgrad (voda  je najbolj pomemben vir življenja)

Turizem, šport in prosti čas

10. Obuditev nekoč tradicionalnih prireditev: Pokaži kaj znaš, debeli in suhi, tek po mestu, povorka , izbor športnika….


11. Zagotovili bomo sredstva za boljše pogoje za razvoj športa (ne samo nogometa)


12. Izgradnja atletske steze, steze za skok v daljino  in postavitev fitnes opreme za na prostem na TŠC Trate


13. Oživili bomo dejavnosti v Parku (fontana, letne glasbene prireditve, sejmi,…)


14. Izgradnja športnega igrišča, postavitev klopi  na Panonski ulici v Gornji Radgoni


15. Ponovna vzpostavitev delovanja kulturnega doma v smislu izvajanja več prireditev: kino projekcije, nastopi OŠ in GŠ, kulturnih društev...


16. Postavitev zunanjega mobilnega drsališča v centru mesta


17. Podprli bomo vse, ki vidijo možnost vlaganj in dodatne ponudbe (na in ob Muri)


18. Izboljšali bomo sodelovanje s sosedi iz Avstrije v smislu skupnih investicij in prireditev


19. Organizirali bomo Radgonske dneve, možnost predstavitve društev, vinogradniki, glasbeniki, gospodarstveniki


20. Zagotovili primerne pogoje za delovanje »Zgodovinskega društva« in izdali publikacijo mesta

Kmetijstvo in poljedelstvo

21. Spodbudili bomo kmetijske obrti in njihove dejavnosti po vaseh in krajevnih skupnostih s poudarkom na pridelavi domače hrane, ki bi se prodajala v lokalnem okolju 


21. Lastnikom kmetij pomagali pridobiti potencialne investitorje in EU subvencije


22. Zasadili orehe in kostanje po mestu in mestnem gozdu


23. Prebivalcem blokovskih naselij omogočili obdelovanje vrtov in urejeno vrtičkarstvo

Gospodarstvo

24. Z lastnikom bivše Prašičereje Podgrad KZ Radgona bomo poskušali doseči dogovor o prodaji zemljišč (cca 9 ha) Občini Gornja Radgona


25. Pripravili prostorske rešitve in sledili načrtom širitve industrijske cone Mele


26. Zagotovili pomoč gospodarskim družbam pri urejanju dokumentacije in pri vseh postopkih, ki so v pristojnosti občine


27. V športnem centru bomo poskušali pridobiti investitorja za izgradnjo bazena skladno z prostorskimi načrti

Ostalo, a zelo pomembno

28. Pobiranje parkirnine za čas sejma, razen za prebivalce občine Gornja Radgona


29. Skrb za starejše občane v smislu zagotavljanja toplih obrokov, obiskov na domu, vključitev v dogajanja, sodelovanje z humanitarnimi društvi


30. Izdelava investicijske dokumentacije in pridobitev investitorjev v staro vojašnico


31. Izvedba termalne vrtine


32. Zagotovitev najboljših možnih pogojev za delovanje gasilskih društev


33. povezava železniške proge z avstrijsko Radgono, z nadvozom križanja magistralne ceste in nova trasa za Lisjakovo strugo in sejmiščem – preko Mure (se usklajuje z avstrijsko stranjo


34. Dokončna ureditev in možna selitev avtobusne postaje na lokacijo železniške postaje, izgradnja vzporedne ceste po železniški trasi do regionalne ceste

V Dobri državi:

  • so ljudje enakopravni pred zakonom, kriminal in korupcija sta kaznovana
  • so občine, regije enakopravne, vse ceste, železnice pa sodobne in urejene
  • se kadruje po znanju in sposobnostih ter so ljudje plačani za svoje delo
  • podjetnike ne podimo v tujino in zagotavljamo stabilno poslovno okolje
  • upokojenci niso reveži in mladi nimajo razlogov za odseljevanje
  • se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
  • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
  • politiki delajo v javnem interesu, zato ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam
  • je življenje doma varno, država pa ščiti svoje interese po svetu