Anton Može

Čas je za spremembo

Odločil sem se za kandidaturo, saj je skrajni čas čas za spremembo ustaljenih vzorcev. A si upate?

Vsi verjetno ne. Za vse tiste, ki pa si upate in me boste obkrožili, obljubim malo, a pošteno in učinkovito vodenje občine, ki bo v dobro vseh.

Alternativni program za Divačo - "skupaj v varno prihodnost"

Tipični kandidati, tipične parole! Čas je za spremembo, ker je odločitev tvoja in TI si v središču. Torej je tvoja, moja, oziroma naša zgodba, zgodba za prihodnost. Gre za vizijo, ki vključuje svobodo, mir, spoštovanje in razvoj občine. Vidimo zelene površine, vidimo urejene parkirne površine v centru ter v naseljih. Vidimo urejene javne površine, bolj živahno urbano življenje. 


Vidimo več rekreacije in druženja ter manj sedenja za računalnikom. Vidimo šolarje, ki se v šolah učijo sproščeno brez ustvarjanja stresa in frustracij. Ja, vidimo zdravo in varno mesto. občino Divača. Vidimo tebe, ki bereš to vizijo in veš, da je to resnica, ki jo lahko s tvojim dovoljenjem uresničimo za vse. To in še več je naša vizija, ki v ospredje postavlja akcijo in dejanja - "JAZ sem sprememba, JAZ sem za spremembo, JAZ se bom odločil za spremembo.

Ključne točke našega koncepta in programa za spremembo so:

Energetika in Eko renta

1. Vetrne elektrarne in samooskrba gospodinjstev


2. Ekološka renta za obremenitev okolja z objekti državne infrastrukture: avtocesta, železnica, elektro vodi, transformatorske postaje... in s tem manjše položnice občank in občanov za plačilo občinskih javnih služb

Vodooskrba

3. Čista pitna voda

Zdravje in okolje

4. Center za integralno zdravje in sonaravni razvoj okolja


5. Urejenost podeželja in izboljšanje kakovosti življenja izven urbanih krajev

Gospodarstvo

6. Priprava pogojev za izgradnjo

mednarodnega logističnega centra


7. Razvoj gospodarstva podeželju

Mladi in šport

8. Center športnih dejavnosti


9. Stanovanjska zadruga

V Dobri državi:

  • so ljudje enakopravni pred zakonom, kriminal in korupcija sta kaznovana
  • so občine, regije enakopravne, vse ceste, železnice pa sodobne in urejene
  • se kadruje po znanju in sposobnostih ter so ljudje plačani za svoje delo
  • podjetnike ne podimo v tujino in zagotavljamo stabilno poslovno okolje
  • upokojenci niso reveži in mladi nimajo razlogov za odseljevanje
  • se socialna pomoč nameni tistim, ki jo potrebujejo
  • ljudje pridejo do zdravnika, ko ga potrebujejo, ne zbirajo zamaškov za nujne operacije svojih otrok
  • politiki delajo v javnem interesu, zato ljudje hodijo na volitve in zaupajo institucijam
  • je življenje doma varno, država pa ščiti svoje interese po svetu