Bojan Dobovšek, Dobra država, volitve, korupcija, EU, vlada, Peter Golob, birokrati

Peter Golob, nosilec liste Dobre države: "zberimo pogum in glasujmo za nove politične sile"!

Na prihajajočih evropskih volitvah boste volivke in volivci odločali o naši skupni prihodnosti. Sedanja vladajoča garnitura Evropske ljudske stranke, ki ji pripadajo tudi slovenske stranke desnega pola, se je izkazala kot pogubna za enotnost EU. Ta politična skupina je skrbela zgolj za interese najbogatejših elit (1%) na škodo ostalih državljank in državljanov EU (99%).

Pokrivanje hazarderskih finančnih zapitkov tajkunov in bančnih/finančnih elit iz davkoplačevalskega denarja (krpanje bančne luknje, pokrivanje grškega dolga…), posledični "varčevalni ukrepi" na škodo plač v javnem sektorju in pravic iz naslova socialne države, nenazadnje nesposobnost EU, da zajezi tok nezakonitih migracij (h kateremu so prispevale prav vojaške intervencije zahoda v naši južni soseščini, zlasti uničenje Libije, Iraka, Sirije in neo-kolonialna eksploatacija Afrike) so imeli za posledico porast nezadovoljstva, evroskepticizma (Brexit) in nacionalizma/ksenofobije ter okrepitev skrajno desnih nacionalističnih strank. To je povzročilo močan razkol v sami vladajoči Evropski ljudski stranki in tudi širše med državami članicami EU (zahod-vzhod, sever-jug).


Stranke levega pola sicer »površinsko« pravilno opozarjajo na pasti izrojenega neoliberalizma in ideološkega krčenja javnega sektorja (vzpostavljanje t. i. vitke države), v praksi pa ne naredijo nič, v bistvu »držijo štango« brezidejnim desničarjem in še poglabljajo razkroj Evrope. Nekritično in brez resnega razmisleka o posledicah agitirajo k popolnemu odprtju državnih meja za ekonomske migracije (najbrž si želijo z njimi razširiti volilno bazo, s tovrstnim lažnim humanizmom pa bo EU oropala države izvora njihove najbolj sposobne delovne sile ter migrante spremenila v osovraženo in »getoizirano« ceneno delovno silo, ki bo zaradi otežene integracije lahek plen za radikalizacijo in lahka tarča ksenofobije), kar še dodatno podžiga nacionalizem in ksenofobijo v EU ter slednjo razdvaja in nevarno šibi. Tako razdvojena in šibka EU lahko hitro zapade v medsebojna obtoževanja in spore, lahko pa postane tudi lahek plen za velesile, ki se v izginjajočem multilateralizmu in nastajajočem multipolarnem svetu spopadajo za svetovno prevlado.


V stranki Dobra država odločno nasprotujemo tovrstnemu ideološkemu razdvajanju in polarizaciji EU ter se zavzemamo za krepitev skupnih gospodarskih, varnostnih, okoljskih in socialnih politik. Zavedamo se, da se države članice EU in njihovi narodi sami ne morejo uspešno in učinkovito upreti zunanjim konkurenčnim in varnostnim pritiskom velesil. Če EU »pade«, jim bomo prepuščeni na milost in nemilost, škodljivi vplivi multinacionalk, ki zaradi neoliberalnih politik Evropske ljudske stranke že sedaj krepko prevladujejo pri kreiranju evropskega pravnega reda (in se izogibajo plačilu davkov), pa se bodo še okrepili. Delavske pravice se bodo še oklestile (prekarnost, odmiranje sindikalizma), okoljski standardi se bodo še znižali (kvaliteta zraka in voda, horonski motilci, PM10 delci, neionizirajoča sevanja), okrnile se bodo potrošniške in zdravstvene pravice (deregulacija in prevlada interesov kapitala, zlasti petrokemične industrije), svoboščine se bodo pod pretvezo boja proti terorizmu še bolj omejile (krepitev policijskih pooblastil, omejitev svobode interneta), medijska svoboda prav tako (pod pretvezo boja proti "fake news"), korupcija bo še naprej razžirala našo družbo ter najbolj sposobnim subjektom onemogočala pošteno konkurenco in enake možnosti (prevzem kritične infrastrukture in razprodaja paradnih konj gospodarstva). Vsemu navedenemu se lahko še zoperstavimo, če odrečemo podporo dosedanjim vladajočim političnim strankam in kandidatom, ki so nas pripeljali v trenutni težak položaj. Imejmo pogum, da izberemo nove politične sile, ki so se z dosedanjim delom izkazale kot kredibilne, strokovne in z močno integriteto. Ena takšnih izbir je lista Dobra država.
Prihodnost vas in vaših otrok je v vaših rokah, zato vam želimo veliko sreče in modrosti pri izbiri, komu boste tokrat namenili vaš glas. Srečno!

0
Feed

Oddajte komentar