ankete, volitve, Dobra država, korupcija, Bojan Dobovsek

Zahteva za posredovanje podatkov in javno objavo o načinu izvedbe raziskav javnega mnenja na RTVSLO

Na odgovorne RTVSLO smo poslali zahtevo, da nam pojasnijo, na kakšen način so dne 15. 9. 2019 na Televiziji Slovenija in na spletnem portalu MMC objavili podatke ankete javnega mnenja, ki se nanašajo na domnevno podporo političnim strankam. Razen podatka, da je raziskavo opravila agencija Ninamedia in, da je bilo domnevno število anketirancev 700, v prispevkih niso bili objavljeni osnovni podatki o načinu izvedbe ankete, ki bi zagotavljali strokovnost ter kredibilnost navedene ankete.

Javni zavod RTV Slovenija

Kolodvorska 2
1550 Ljubljana
Odgovorna urednica UPE Informativni program
Manica J. Ambrožič

Zadeva: zahteva za posredovanje podatkov in javni objavi o načinu izvedbe raziskave javnega mnenja, ki je bila za osnova za poročanje TV Slovenija in MMC RTVSLO pod naslovom “Ankete: Volivci še vedno naklonjeni LMŠ-ju in vladi« z dne 15. 9. 2019


Spoštovani,


dne 15. 9. 2019 ste na Televiziji Slovenija in na spletnem portalu MMC objavili podatke ankete javnega mnenja, ki se nanašajo na domnevno podporo političnim strankam. Razen podatka, da je raziskavo opravila agencija Ninamedia in, da je bilo domnevno število anketirancev 700, v prispevkih niso bili objavljeni osnovni podatki o načinu izvedbe ankete, ki bi zagotavljali strokovnost ter kredibilnost navedene ankete.

Zakon o RTVSLO namreč določa, da mora RTVSLO »zagotavljati verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu« (4. člen, 1. odstavek) in »spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij« (5. člen, 1. odstavek). Z objavami o javnem mnenju, kjer niso predstavljeni načini merjenja slednjega, RTVSLO krši zakonske, strokovne in etične normative obveščanja javnosti.

Pri objavah raziskav javnega mnenja in anket o različnih družbenih vprašanjih, o podpori političnih strankam, politikom, kandidatom na volitvah, o referendumskih vprašanjih, bi morala RTVSLO zaradi zagotavljanja preglednosti in objektivnega informiranja javnosti navesti firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov naročnika, plačnika in izvajalca, čas, v katerem je bila opravljena raziskava javnega mnenja oziroma anketa, način izvedbe, vzorec, odzivnost vprašanih, natančen vprašalnik, način ter obliko, kako so bila vprašanja zastavljena, so anketiranci odgovarjali na priklic, ali so izbirali v naprej pripravljene opcije odgovorov, vrstni red vprašanj in podvprašanj ter merske napake.

Brez navedenih podatkov so objave o podpori posameznim strankam politična špekulacija, ki si jo RTVSLO ne bi smela privoščiti. Upamo, da boste vse zahtevane podatke zaradi transparentnosti obveščanja posredovali tudi javnosti.

Lep pozdrav,

Peter Jamnikar
Generalni sekretar stranke

Zahteva RTVSLO, način anket
0
Feed

Oddajte komentar