volitve, Dobra država, zakonodaja, ankete, korupcija, Bojan Dobovšek

Za dejansko demokratičnost volitev ni zadostna samo uskladitev zakonodaje z odločbo Ustavnega sodišča

Danes bo predsednik Republike Slovenije apeliral na poslance Državnega zbora, da končno uskladijo volilno zakonodajo z odločbo Ustavnega sodišča, pri čemer se v javnosti ustvarja napačen vtis o vsebini nujnih sprememb. Izpolnitev zahtev Ustavnega sodišča namreč pomeni razmeroma preprosto prilagoditev velikosti določenih okrajev, za katero ni potrebno eksperimentiranje z ukinitvijo okrajev, ali uveljavitvijo preferenčnega glasu.

Ukinitev okrajev in preferenčni glas so na videz všečne spremembe, ki pa zaradi anomalij v slovenskem politično-medijskem prostoru pomenijo dodatno centralizacijo Slovenije, nezmožnost izvolitve kandidatov iz majhnih krajev, medijem pa dajejo dodatno moč pri favoriziranju poznanih, finančno in politično močnih kandidatov. Poleg navedenih prilagoditev velikosti okrajev, so ključnega pomena spremembe Zakona o volilni in referendumski kampanji, Zakona o RTV Slovenija in Zakona o medijih. Te morajo zagotoviti, da imajo vse stranke, ki izpolnijo pogoje za sodelovanje na volitvah, enakopravne možnosti za predstavitev svojih programov, ekip. V praksi to pomeni, da bi morali vsi mediji, ne glede na naravo lastništva, v rednih informativnih in posebnih predvolilnih oddajah, edicijah (če se za te odločijo), vsem kvalificiranim strankam za volitve, zagotoviti enak obseg medijskega prostora


Poleg navedenega v Dobri državi predlagamo, da se zaradi neurejenosti, odsotnosti nadzora podjetij, ki izvajajo meritve javnega mnenja, v času predvolilne kampanje prepove objavo raziskav javnega mnenja, ki so se izrodile v instrument promocije posameznih strank.

0
Feed

Oddajte komentar