Program, volitve, Državni zbor, korupcija, dr. Bojan Dobovšek

Volilni program Dobre države

Na programski konferenci stranke Dobra država je bil 23. marca sprejet celovit program stranke, katerega temelj je obračun s korupcijo in finančno kriminaliteto. To je predpogoj za uresničitev razvojnih ciljev države...

Program stranke Dobra država je zasnovan kot celovit koncept upravljanja države, s poudarkom na javnem interesu, ki je v letih »privatizacije« resorjev za posamične politične in kapitalske interese izgubil na pomenu. Prav zato Dobra država kot ključen programski cilj poudarja obračun s korupcijo, saj v primeru Slovenije ne gre za korupcijo najnižjih ravni, temveč t. i. sistemsko korupcijo, vezano na ugrabitev pravne države in prevzem institucij. “Še tako smiselno in vsebinsko zaokrožen programski dokument je neuresničljiv, če ne bomo vzpostavili pogojev za delujočo pravno državo, saj v mnogih primerih odtekanja javnih sredstev ne gre za kazniva dejanja, temveč zlorabo pravne države, ki je posledica neustrezne zakonodaje, podrejene političnim in kapitalskim vplivom” je poudaril predsednik stranke, dr. Bojan Dobovšek. Ključne točke programa so:


- odprava korupcije z izdelanim načrtom nadzora, odgovornosti in sledenja finančnim tokovom,
- prepoved opravljanja javnih funkcij za vse, ki so oškodovali državno premoženje,
- omejitev obdobja opravljanja funkcije ministra/ministrice za posamezno osebo,
- pravna država, ki temelji na močnih, neodvisnih institucijah in enaki obravnavi vseh državljanov
- javna uprava in javne finance, katerih temelj je nedvoumna in enostavna zakonodaja ter transparentnost,
- kakovost življenja za vse državljane, družba priložnosti za mlade in dostojna starost starajoče se populacije,
- v prihodnost usmerjen razvoj države, katerega vodilo je napredek znanosti in tehnologije, usklajen s podnebnimi
izzivi.

Celoten program stranke si lahko pogledate na naši spletni strani pod posebno rubriko "VOLITVE 2018" - http://www.dobradrzava.si/volitve-2018

0
Feed

Oddajte komentar