Vladavina prava v Sloveniji bo dosežena, ko bodo vse stranke na volitvah imele enake pogoje za predstavitev programov

Ob robu histerije okoli pisma predsednika vlade RS Evropski uniji opozarjamo na nujnost sprememb volilne zakonodaje, ki bodo v skladu z zahtevami Ustavnega sodišča – minimalna prilagoditev okrajev. Predvsem pa na nujne spremembe medijske zakonodaje, ki bodo vsem strankam omogočile enakopravno predstavitev in preprečitev usmerjanja javnega mnenja prek politično povezanih podjetij, ki ustvarjajo javno mnenje

V Dobri državi podpiramo spremembe zakonodaje, ki bodo sledile odločbi Ustavnega sodišča, ki zahteva minimalne spremembe okrajev, kar smo že predlagali vladi RS. Pretirane spremembe, ki bi v osnovi spremenile volilni sistem, ukinitev okrajev, na vrat na nos uzakonile preferenčni glas, so lahko v obdobju medijske asimetrije škodljive, saj povečujejo moč strankarsko-kapitalskih omrežij in dodatno centralizacijo države.


Ukinitev okrajev in preferenčni glas so na videz všečne spremembe, ki pa zaradi anomalij v slovenskem politično-medijskem prostoru pomenijo dodatno centralizacijo Slovenije, nezmožnost izvolitve kandidatov iz majhnih krajev, medijem pa dajejo dodatno moč pri favoriziranju poznanih, finančno in politično močnih kandidatov. Poleg navedenih prilagoditev velikosti okrajev, so ključnega pomena spremembe Zakona o volilni in referendumski kampanji, Zakona o RTV Slovenija in Zakona o medijih. Te morajo zagotoviti, da imajo vse stranke, ki izpolnijo pogoje za sodelovanje na volitvah, enakopravne možnosti za predstavitev svojih programov, ekip. V praksi to pomeni, da bi morali vsi mediji, ne glede na naravo lastništva, v rednih informativnih in posebnih predvolilnih oddajah, edicijah (če se za te odločijo), vsem kvalificiranim strankam za volitve, zagotoviti enak obseg medijskega prostora.


Poleg navedenega v Dobri državi predlagamo, da se zaradi neurejenosti, odsotnosti nadzora podjetij, ki izvajajo meritve javnega mnenja, vsaj v času predvolilne kampanje prepove objavo raziskav javnega mnenja, ki so se izrodile v instrument promocije posameznih strank.


Slika_EU

0
Feed

Oddajte komentar