Katalonija, represija, neodvisnost, Bojan Dobovšek, Dobra država, vlada, Miro Cerar, zunanja politika

Vlada Republike Slovenije se mora takoj odzvati na nedemokratično represijo španskih organov nad avtonomno oblastjo Katalonije ter zahtevati ukrepanje EU

Zavod Dobra država obžaluje ravnanje španskih oblasti v Kataloniji in obsoja policijske ukrepe zoper zakonite organe avtonomne katalonske oblasti. Oviranje svobodnega političnega organiziranja in priprav za izvedbo referenduma o neodvisnosti Katalonije je represija zoper voljo naroda, da sam odloča o svoji usodi in uredi svoje prihodnje odnose, tako s španskim, kot tudi z drugimi narodi...

Gre za očitno kršitev človekovih pravic in pravice narodov do samoodločbe, ki je temeljna pravica vsakega naroda, tudi katalonskega. Kot taka je opredeljena v Paktu OZN o državljanskih in političnih pravicah in na tej podlagi je tudi slovenski narod lahko odločal o svoji usodi. Zaradi navedenega pozivamo vlado Republike Slovenije, da se takoj odzove na nesprejemljivo, nedemokratično postopanje španskih oblasti in zahteva ustrezen odziv Evropske unije. Vsak molk slovenskih državnih organov in politike nasploh v tem primeru namreč pomeni zanikanje temeljev slovenske državnosti ter razgalja dvoličnost, nekredibilnost in »brezhrbteničnost« slovenske zunanje politike. 


Izkušnja Slovenije s posledicami vojaškega posredovanja osrednjih jugoslovanskih oblasti zoper našo samostojnost nas opozarja, da z nasiljem ni mogoče reševati teženj narodov po svobodi. Španske oblasti morajo zato svoje odnose s Katalonijo urejajo v dialogu in miroljubno ter v skladu s temeljnimi načeli mednarodnega prava, ki veljajo za vse članice OZN.


Slika: Reuters

0
Feed

Oddajte komentar