Vlada, korupcija, Janez Janša, proračun, Dobra država, Bojan Dobovšek

Vlada izkorišča COVID19 za netransparentno porabo proračuna

Podobno, kot velja za vladanje z odloki, ki so pogosto dokazano neustavni, vlada prerazporeja, povečuje javno porabo brez ustrezne pravne podlage. Z izgovorom izrednih razmer, čeprav epidemija ni razglašena in v državi formalno ni "izrednih razmer", povečuje porabo brez rebalansa, ki bi ga moral sprejeti Državni zbor, na kar je že opozoril Fiskalni svet.

Primanjkljaj državnega proračuna je po začasnih podatkih v prvih devetih mesecih 2021 znašal -2.453 mio EUR, brez neposrednega učinka COVID ukrepov bi primanjkljaj znašal -388 mio EUR. V državnem proračunu je za celo leto predviden primanjkljaj v višini -2.747 mio EUR. Načrte za 2022 in 2023 bosta finančni minister in predsednik vlade predstavila brez razprave, zatorej ta PR dogodek vlade sploh ni potreben, ker nima učinka. Je le nov promocijski dogodek.


Fiskalni svet je vlado opozoril, da se presežno trošenje nadaljuje brez podlage sklepov v Državnem zboru. Poleg presežnega trošenja pod pretvezo COVID19 vlada načrtuje tudi povečanje zaposlitev državne uprave, kar 600 novih zaposlitev v enem letu. To je v popolnem neskladju z napovedmi debirokratizacije in digitalizacije delovanja države. Medtem vprašanja akutnih vprašanj nagrajevanja medicinskih sester, družinskih zdravnikov, vse podporne infrastrukture zdravstva ostajajo odprta, brez rešitev

0
Feed

Oddajte komentar