Ustava, Dobra država, mediji, volitve, Bojan Dobovšek, ustavna presoja, RTV, javni medij, diskriminacija

Ustavna presoja za enako obravnavo strank v volilni kampanji

Predsednik stranke Dobra država, prof. dr. Bojan Dobovšek, je danes na Ustavno sodišče vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o Radioteleviziji Slovenija v delu, ki se nanaša na neenakopravno obravnavanje parlamentarnih in neparlamentarnih strank v času volilne kampanje.

Kandidatne liste, ki jih v skladu z 58. členom Zakona o volitvah v Državni zbor potrdi državna volilna komisija oziroma volilne komisije volilnih enot so na volitvah enakovredne, enakopravne ne glede na način, kako so bile vložene: s podpisi poslancev Državnega zbora, so jih vložile dosedanje parlamentarne, neparlamentarne stranke, ali neposredno volivci. Kandidatne liste se razlikujejo samo glede na vrstni red na volilnih lističih in v drugih javnih objavah volilne komisije, kar pa slednje nediskriminatorno določijo z žrebom (60. člen Zakona o volitvah v Državni zbor).


Glede na zakonsko enakopravnost vseh kandidatnih list, ki kvalificirano nastopajo na volitvah v Državni zbor, bi moral javni zavod RTV Slovenija v času predvolilne kampanje organizirati predstavitev strank brez diskriminacije na podlagi dejstva, ali so parlamentarne, ali neparlamentarne. Osnovni namen zakonsko opredeljene volilne kampanje je namreč enakopravnost vseh strank v zakonskem obdobju 30 dni ne glede na status, parlamentarne stranke pa imajo v medijih zaradi svojega statusa zagotovljen nadrejen medijski status (redno pojavljanje v medijih) v celotnem obdobju med posameznimi volitvami v Državni zbor.

Osnovni cilj demokratičnega procesa volitev v Državni zbor je enakopravno soočenje stališč vseh, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o volitvah v Državni zbor, ne pa ločeno soočenje parlamentarnih in neparlamentarnih strank, saj status »parlamentarnosti«, ali neparlamentarnosti z vidika nastopanja na volitvah ni pomemben, oziroma ne bi smel biti vsebinski razlikovalni dejavnik, ki bi vplival na način predstavitve v medijih, sploh pa ne v javnih.

0
Feed

Oddajte komentar