Celje, Mestni odbor, Celje, Dobra država, pogovor, zdravstvo, Dragan Kovačič, Splošna bolnišnica Celje, Smiljan Mekicar

Ustanovitev odborov stranke Dobra država na Celjskem in pogovor na temo zdravstva

Stranka Dobra država je v tem tednu začela z intenzivnim ustanavljanjem odborov po slovenskih regijah. Evidentiranje realnih problemov ljudi in gospodarstva bo temelj volilnega programa in delovanja stranke. Ker je zdravstvo, kot celovit podporni družbeni sistem, zaradi ignoriranja problemov in nujnih prilagoditev tega sistema v precej slabem stanju, bo to področje ena ključnih nalog naslednje vlade....

Problematiko in ključne cilje je Dobra država včeraj osvetlila na javnem pogovoru po ustanovitvi odborov na Celjskem, na katerem so sodelovali v. d. direktorja Splošne bolnišnice Celje Dragan Kovačič, Smiljan Mekicar, vodja odbora za zdravje stranke Dobra država ter dr. Bojan Dobovšek, predsednik stranke.


Trenutno stanje je kljub prizadevanjem številnih zaposlenih v sistemu zdravstva zaskrbljujoče: korupcija, ki zmanjšuje razpoložljiva sredstva za bolnike, zastarela in pomanjkljiva zakonodaja, zaostajanje v razvoju, zastarela oprema in organizacija dela, ne-transparentnost, ne-sledljivost in nevarnosti v zdravstvenem sistemu, dolge čakalne vrste, čakalne dobe in neenakosti v obravnavi, pomanjkanje odgovornosti vodenja in učinkovitosti sistema, ne-transparentna poraba finančnih in drugih virov, ne-stimulativno delovno okolje. Glede trdoživosti korupcije v zdravstvu je treba jasno povedati, da glavne težave niso v odpravi korupcije le pri javnih naročilih, ampak pri vseh ostalih praksah, v kadrovskem nepotizmu, neustreznem vodenju in premajhni učinkovitosti izvajanja zdravstvenih storitev. Dokazovanje preobremenjenosti na določenih izpostavljenih točkah ali dejavnosti nam nič ne pomaga, če vemo, da je na veliki večini drugih področij le-ta bistveno prenizka.

Kultura zlorabe sistema in iskanja bližnjic ter stran poti je tako močno ukoreninjena v našo podzavest in obnašanje, da bodo potrebne korenite spremembe ter povsem drug pristop k reševanju problemov V stranki Dobra država se zavedamo, da se vseh nakopičenih problemov ne da rešiti čez noč, vsekakor pa je skrajni čas, da se obrne trend razkrajanja sistema, ki bo imel dolgoročno izredno negativne posledice, nekatere od teh je že zaznati. V Dobri državi se zato zavzemamo za pripravo in sprejetje dobre, jasne in sodobne zakonodaje, za spremembo modela in nosilcev izobraževanja, za aktivno posodabljanje medicinske opreme in tehnologij, za vitko in učinkovito organizacija sistema, za vzpostavitev transparentnosti, sledljivosti in sistemskih varoval za varnost  v zdravstvenem sistemu z aktivnimi in odgovornimi nosilci posameznih funkcij, za zagotovitev enakosti v obravnavi državljanov, za odprava čakalnih vrst in nadzor nad čakalnimi dobami znotraj strokovnih normativov, za vzpostavitev sistema popolne odgovornosti vodenja in nadzora nad učinkovitostjo sistema v okviru strokovnih normativov, vzpostavitev sistema transparentnosti (u)porabe finančnih in drugih virov in ne nazadnje: zagotovitev pogojev za stimulativno in inovativno delovno okolje.


Slika: STO

0
Feed

Oddajte komentar