Dobra država, Airbnb, korupcija, stanovanja, Bojan Dobovšek, stanovanjska politika, davki, nepremičnine,

Stanovanjska politika mora najprej nasloviti vprašanje praznih stanovanj!

Trg nepremičnin in večjo razpoložljivost stanovanj je mogoče urediti le s celovito stanovanjsko politiko, ki mora vključevati tudi gradnjo ustreznih kapacitet za ostarele državljane ter aktivno davčno politiko. Slednja bi morala omejiti špekulativno lastništvo in spodbuditi lastnike k oddajanju obstoječih praznih stanovanj, omejiti je potrebno tudi deviacije pri »občasnem« oddajanju stanovanj v turistične namene.

V Sloveniji je bilo leta 2018 po podatkih SURS 852.200 stanovanj, od tega je 680.000 naseljenih, 152.200 praznih (!), 20.000 pa je bilo počitniških. 75 tisoč starejših ljudi živi samih, mnogi od njih potrebujejo posebno oskrbo, ki je zaradi dolgoletnega ignoriranja vprašanja oskrbe starejših ne morejo dobiti. Občutno število stanovanj je praznih, ker jih njihovi lastniki obravnavajo kot naložbo, zaradi nizke obdavčitve pa niso zainteresirani, da bi jih prodali, ali oddajali.


V Dobri državi menimo, da potrebujemo celovito stanovanjsko politiko, ki bo v prvem koraku z ustreznim obdavčenjem praznih stanovanj ta usmerila na trg, z zaostritvijo pogojev za »občasno« oddajanje stanovanj v turistične namene (Airbnb) povečala razpoložljivost najemniških stanovanj, takoj pospešila investicije v domove za oskrbo starejših ter gradnjo novih najemniških stanovanj.

Glede obdavčitve stanovanj predlagamo, da se za stanovanja na ravni povprečne vrednosti, ki so dejansko zasedena, obdrži raven sorazmerno nizke sedanje obdavčitve, za stanovanja in nepremičnine, ki presegajo povprečne vrednosti in niso v rabi lastnikov pa se obdavčitev občutno poveča (po zgledu Danske, ki ima nepremičnine z nadpovprečno vrednostjo obdavčene 3-krat bolj). Kar se tiče oddajanja stanovanj v turistične namene predlagamo, da se dovoljeni čas oddajanja omeji na 60 dni, kar dejansko omogoča »občasno« oddajanje, ne pa prikrito turistično dejavnost lastnikov. Seveda je predpogoj za učinkovito davčno politiko korekcija ocenjenih vrednosti nepremičnin, ki sedaj od realnih na nekaterih območjih države odstopajo tudi za več sto odstotkov.

0
Feed

Oddajte komentar