korupcija, Bojan Dobovšek, umetnine, podkupovanje, kriminal

Sodobni kriminal vedno bolj izkorišča področje kulturne dediščine in umetnin za pranje denarja in podkupovanje

Predsednik Dobre države, prof. dr. Bojan Dobovšek, se je včeraj udeležil mednarodne konference o kriminaliteti na področju kulturne dediščine in umetnin, ki sta jo organizirala Visoka policijska šola iz Zagreba in Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Kot je izpostavil prof. dr. Dobovšek: »sodobna kriminaliteta z umetniškimi deli in kulturno dediščino se je razvila v tretjo najbolj donosno ilegalno dejavnost, takoj po trgovini z drogami in orožjem. Kriminaliteta v zvezi z umetninami je ena najbolj prefinjenih oblik kriminalitete, o katerem v svetu veliko ni znanega«.


Glavni motiv tovrstne kriminalitete je dobiček, ki je povezan s pranjem denarja in uporabo umetnin za podkupovanje. Na podlagi številnih primerov kraj in ponarejanja umetnin je mogoče prepoznati motive, kot so zbirateljstvo, investiranje v umetniška dela, financiranje drugih oblik kriminalitete, domoljubnih, političnih in drugih motivov. Zaradi finančnih kriz, skrivanja denarja v davčnih oazah, pranja denarja in korupcije, narašča povpraševanje po umetninah, kjer se je lažje izogibati nadzoru finančnih institucij. Vse več je ljudi, ki svoje naložbe usmerjajo v umetnine, kjer je zaradi finančne krize in izgub na borzah posel na prvi pogled bolj varen.

Trgovina z umetninami na neformalnih trgih je pomembna zaradi prikrivanja nezakonitih dohodkov ob nastajanju novih elit, ki želijo preko umetnosti vstopiti v bogato družbo. Zaradi pomanjkanja znanja ali izobrazbe v umetnosti so trgi vse bolj razširjeni, organizirani kriminal pa ponuja svoje storitve. Splošni cilj je izogniti se radarjem finančnih institucij, ki morajo začeti uporabljati doktrino "sledite denarju", saj le ta uspešno razkriva deviantna dejanja vseh vpletenih na področju kriminala in umetnosti.

0
Feed

Oddajte komentar