Dobra država, Bojan Dobovšek, Slovenski turistični holding, korupcija, lobiji, turizem, vlada

Slovenski turistični holding (STH) postaja talec lobijev?

Iz dosegljivih informacij ter poročanja medijev se projekt STH spreminja v politično-lobistični projekt, ki ustvarja novo sistemsko podlago za korupcijo, nepregledno upravljanje, politično kadrovanje in izkoriščanje tokov denarja, ki jih zaradi nepregledne organizacije pooblaščene institucije ne bodo mogle nadzirati. Pomenljivo je, da se v ospredje projekta prebijajo kadri, ki so v veliki meri odgovorni za razpad bančnega sistema in številnih podjetij ter poglobljeno gospodarsko krizo po letu 2009.

Dodatno podržavljanje in nepregledna holdinška organizacija nista garant za dvig dodane vrednosti v slovenskem turizmu in kakovosti kapacitet. Državno upravljanje turističnih zmogljivosti je tudi v nasprotju z izkušnjami najrazvitejših turističnih držav. Negativne izkušnje Slovenije pri upravljanju državnega premoženja dodatno utemeljujejo spornost projekta STH.


Država bi se morala primarno ukvarjati z ustvarjanjem pogojev za razvoj trajnostnega turizma z visoko dodano vrednostjo, ki pretirano ne obremenjuje lokalnega prebivalstva. To je mogoče z investiranjem v kakovostno infrastrukturo, železnice, ceste, z zagotavljanjem letalskih povezav, z zagotavljanjem kakovostne komunalne infrastrukturo, urejanjem prostora, varovanjem in promoviranjem zdravega okolja… ne pa s projekti prelaganja denarja in enega v drug državni žep ter žepe posameznikov.

Pri projektu STH obstaja skrb, da se ta spreminja v nov poligon za sistemsko korupcijo: posameznikom, ki zagovarjajo nepregledno, organizacijsko neučinkovito in posledično stroškovno potratno organizacijo, gre očitno predvsem za izkoriščanje tokov denarja v turizmu, upravljanje z obsežnimi nepremičninami, nadzor pogodb z dobavitelji, vse to pa bodo na podlagi ustaljene prakse ustvarili z nastavljanjem svojih kadrov.

Nesprejemljivo je, da novo, nepregledno koncentracijo državnega kapitala promovirajo in oblikujejo kadri, ki so v preteklosti uničevali slovenske banke, izčrpavali slovenska podjetja, zatem se začasno »poskrili« v različne institucije, sedaj pa se poskušajo s podporo aktualne vladne politike polastiti preostalega dela državnega premoženja.


Slika: Hoteli Bernardin

0
Feed

Oddajte komentar