Dobra država, mediji, volitve, zakonodaja, zlorabe, RTV Slovenija, Bojan Dobovšek, Peter Golob, Državni zbor

Slovenija ne potrebuje samo spremembe volilne zakonodaje zaradi odločb Ustavnega sodišča, ampak celovito prenovo volilne ter medijske zakonodaje, ki bo zagotavljala resnično demokratičnost volitev

Vlada RS v dneh, ko poteka volilna kampanja, promovira spremembe volilne zakonodaje, kar je sicer kršitev osnovne demokratične higiene, medtem pa se dogajajo zlorabe javnih in zasebnih medijev ter Državnega zbora v predvolilne namene....

Zaradi vseh medijsko-političnih zlorab zakonodaje v stranki Dobra država ostro protestiramo in predlagamo spremembe zakonodaje, ki bodo zagotovile resnično demokratičnost volitev v prihodnje in izogibanju Ustavnim presojam. Kot smo javnost že obvestili, se v tem trenutku dogajajo kršitve zakona o Javnem zavodu RTV Slovenija, ki ne zagotavlja celovitega obveščanja javnosti o političnem dogajanju v državi v skladu z zakonom o RTVSLO. Še hujše sporne prakse se dogajajo v zasebnih medijih, ki v skladu s političnimi interesi svojih lastnikov, promovirajo izbrane politične favorite. Zaradi zagotavljanja demokratičnosti ureditve v Republiki Sloveniji v Dobri državi predlagamo naslednje spremembe in nadgradnjo področne zakonodaje:


1. spremembe zakona o RTV SLO, ki bodo odpravile diskriminatorno in arbitrarno razlikovanje parlamentarnih in neparlamentarnih strank, ali neodvisnih list na posameznih soočenjih v okviru volilne kampanje ter omogočile dejansko delovanje javnega servisa v interesu vseh državljanov,

2. spremembe zakona o volilni in referendumski kampanji, ki bodo vse medije, ne glede na zasebno, ali javno lastništvo, zavezale k enakopravni predstavitvi vseh list ali kandidatov, ki kandidirajo na posameznih volitvah, če se bo posamezen medij odločil za posebne predvolilne oddaje ali rubrike,

3. spremembe zakona o volilni in referendumski kampanji, ki bodo medije in agencije za merjenje javnega mnenja dodatno zavezale k predstavitvi načina merjenja in prikazovanja rezultatov merjenja javnega mnenja,

4. sprejem posebnega zakona o agencijah za merjenje javnega mnenja, ki bo obvezo o korektnosti objavljanja načinov merjenja in prikazovanja rezultatov razširila na celotno leto ter lastnike teh agencij podvrgla obvezam zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,

5. spremembe zakona o volilni in referendumski kampanji, ki bodo vse medije, ne glede na zasebno, ali javno lastništvo, zavezale k prepovedi prikritega oglaševanja strank v okviru različnih informativnih oddaj, ki se sedaj izvaja na podlagi izgovorov o »neodvisni« uredniški politiki,

6. omejitev sej delovnih teles in Državnega zbora v obdobju volilne kampanje na teme in na področja povezana z nacionalno varnostjo in nujnimi zakonodajnimi ter organizacijsko-pravnimi zadevami, kar bo preprečilo, ali vsaj omejilo zlorabe sej delovnih teles in sej Državnega zbora v predvolilne namene.

0
Feed

Oddajte komentar