Dobra država, Bojan Dobovšek, migracije, EU, kriminal, Schengen

Slovenija mora ukiniti skupni nadzor notranje meje z Italijo, okrepiti nadzor schengenske meje s Hrvaško in onemogočiti delovanje kriminalnih mrež

Slovenija je z Italijo 1. julija 2019 začela izvajati nadzor na notranji slovensko-italijanski meji, kar pomeni rušitev schengenskega režima, kar je pred časom na severni meji neupravičeno storila že Avstrija. Namesto ukrepov, ki rušijo notranjo schengensko ureditev, je potrebno okrepiti nadzor meje s Hrvaško, kar zahteva dodatne človeške in materialne vire. Dolgoročni strateški interes Slovenije pa je, da se zunanja schengenska meja čim prej pomakne na vzhod.

Kot je danes izpostavil predsednik Dobre države, dr. Bojan Dobovšek, »Slovenija ne sme sama generirati nepremišljenih predlogov za rušitev schengenskega režima in pristati na vsiljevanje kvot. Slovenija ni nikoli imela kolonij, ni izkoriščala držav, iz katerih prihajajo migranti, ni ustvarila pogojev za migrantske pritiske na Evropo, zato se ne more strinjati s pavšalno socializacijo migrantskega problema v EU.« Tudi na zadnje provokacije Italije, ki očitno sama ne obvladuje svojih južnih meja in poskuša mobilizirati javno mnenje na primeru utrjevanja meje s Slovenijo, mora naša država jasno odgovoriti, ne pa servilno slediti populističnim politikom sosede. Namesto ponovnega vzpostavljanja notranje meje z Italijo je smiselno uporabiti skupna sredstva za dodaten nadzor schengenske meje.


Ne smemo tudi dovoliti, da bodo ukrepi neustrezne migrantske politike vodili v akutne dolgoročne probleme, ki so prisotni v številnih »razvitih« državah EU. Slovenija ima še čas, da se izogne »getoizaciji«, kriminalnemu in celo ekstremnemu delovanju posameznikov ter skupin. Varnostne probleme povzročajo predvsem pripadniki druge in tretje generacije priseljencev, ki se niso integrirali v družbo. Kriminalnih organizacij, ki vozijo migrante prek mej, pa se ne razbija z lovljenjem »malih rib« na meji, temveč je potrebno ujeti organizatorje in preprečiti kriminalne prihodke iz dejavnosti tihotapljenja ljudi.

0
Feed

Oddajte komentar