TV Slovenija, korupcija, Zoran Janković, kanalizacija, farmacevtka, C0, Dobra država, protest, Tanja Gobec, Bojan dejan.steinbuch@portalplus.si urednistvo.vfokusu@gmail.com peterjancicsplet@gmail.com urednik@spletnicasopis.euDobovšek

Protest zaradi zlorabe javnega zavoda RTV Slovenija v obrambo dejanj župana mestne občine Ljubljana in zahteva za pojasnilo o ponovnem kršenju zakona o RTV SLO

V posmeh današnjemu, mednarodnemu dnevu boja proti korupciji, s katerim zaznamujemo obletnico podpisa Konvencije združenih narodov proti korupciji, ki je bila sprejeta 9. decembra 2003 v Meridi, Mehika, je Televizija Slovenija dan prej, v oddaji »Politično«, županu mestne občine Ljubljana namenila 12 minut informativnega programa, v katerem je promoviral svoja dejanja in omadeževal ime Državnega zbora Republike Slovenije....

Župan mestne občine Ljubljana, ki se je pred tem izognil soočenju s strokovnimi argumenti o sporni gradnji kanalizacijskega kanala C0 v oddaji Tarča, je v nasprotju z zakonom o RTV Slovenija (4. in 5. člen) dobil nesorazmerno možnost predstavitve svojega subjektivnega mnenja v posebni oddaji. Župan mestne občine Ljubljana je ne glede na določen trud novinarke, ki je v nasprotju z nesprejemljivo uredniško politiko TV Slovenija, poskušala voditi oddajo v okviru minimalnih novinarskih standardov, ignoriral njena vprašanja, zastavljal posmehljiva nasprotna vprašanja, se posmehoval strokovnim mnenjem o spornosti gradnje kanalizacijskega kanala C0 in drugih njegovih spornih odločitvah (npr. omejevanje širitve rehabilitacijskega centra Soča, afera »farmacevtka«…) ter jih brez soočenja z dejanskimi argumenti označil za politikantsko »gonjo«. Pri tem župan mestne občine Ljubljana zavestno ignorira soglasne sklepe Državnega zbora, ki jih je označil za nesmiselne, s čimer se postavlja nad zakone Republike Slovenije.


Javni zavod RTV Slovenija zato pozivamo, da preneha z pristransko politično promocijo posameznikov in političnih strank, ki jo med drugim dokazujejo tudi nestrokovne raziskave javnega mnenja. Slednje izvaja podjetje s hrvaškim enoosebnim lastnikom, ki ni član mednarodnega združenja ESOMAR in ne razkriva načina zbiranja podatkov. O vsem navadnem pričakujemo jasna stališča Državnega zbora, ki mora zagotoviti avtonomnost in strokovnost poročanja javnega zavoda RTV Slovenija, čigar ustanovitelj je Republika Slovenija.


Slika: RTV SLO

Celoten protest - pismo RTV SLO
0
Feed

Oddajte komentar