Dobra država, Peter Golob, Bojan Dobovšek, EU, volitve, Obala, Koper, ceste, železnice

Projekt drugi tir je zaradi koruptivnih praks politike in medijske pozornosti zameglil druga razvojna vprašanja Obalne regije

Danes se je nosilec liste Dobre države na evropskih volitvah, Peter Golob, skupaj s predsednikom stranke Dobra država, dr. Bojanom Dobovškom, srečal z občani Kopra in drugih Obalnih občin. Ključna ugotovitev je, da država prepočasi rešuje infrastrukturne in okoljske probleme regije...

Po mnenju Petra Goloba je »projekt drugi tir zaradi koruptivnih praks politike in medijske pozornosti zameglil druga razvojna vprašanja regije. Istra in celotna Slovenija ne potrebujeta samo drugega tira, ampak celovito prenovo infrastrukturne politike, ki bo tovorni in civilni promet umaknila s cest na sodobne, hitre železnice in s tem zmanjšala onesnaževanje in tveganje različnih nesreč.« 


Predsednik stranke, dr. Dobovšek je izpostavil, da je »država je kljub načelnim obljubam Primorcem v praksi zanemarila razvoj cestne infrastrukture, ki bi razbremenila lokalne prebivalce v času največjih tranzitnih obremenitev v poletnem času. Sodobni cestni povezavi Koper – Šmarje – Dragonja in obvoznica okoli Portoroža sta ključnega pomena za razbremenitev lokalnega prebivalstva dejanski razvoj turizma z višjo dodano vrednostjo. Odsotnost teh investicij ne omogoča resnega prehoda iz masovnega v kakovostni turizem, ki ga PR-ovsko promovirajo vlade v zadnjem desetletju«.

V praksi je Obala v poletnih mesecih ujeta v tranzitne prometne tokove, ki se v povezavi z lokalnimi migracijami prebivalstva spremenijo v nevzdržno ogrožanje osnovnih življenjskih ter poslovnih tokov. Tudi strukturno gledano je turizem na Obali obstal v prejšnjih desetletjih, ker, razen redkih izjem, ki so povezane z družinskimi podjetji, ni prišlo do kakovostnega preskoka v sodobni turistični in logistični infrastrukturi, razvoju letališča Portorož in podporne turistične infrastrukture.

Ob spodbujanju razvoja Luke Koper, ki je sicer pomemben generator lokalnega razvoja, je nujno poskrbeti za sobivanje s prebivalci Kopra, predvsem na področju omejevanju hrupa in ustrezni preusmeritvi transportnega prometa neposredno v Luko. Ne glede na nacionalne interese pa je potrebno v luči preurejanja globalnih razmer spodbuditi sodelovanje med lukami v Kopru, Trstu in na Reki. V najkrajšem času pa je potrebno zagotoviti tudi samozadostno oskrbo Slovenske Istre z vodo, ki je v sušnih mesecih odvisna od Hrvaške. To ni samo stvar lokalne logistike, ampak nacionalnega interesa, ki ga trenutne elite na levi in desni ne razumejo.

0
Feed

Oddajte komentar