Dobra država, ankete, Ninanmedia, javno mnenje, Bojan Dobovšek, korupcija, RTV Slovenija

Predlog sprememb zakona o medijih, ki bo omilil ustvarjanje javnega mnenja prek prirejanja anket

Glede na eskalacijo objav nepreglednih anket o raziskavah javnega mnenja je nujno, da se to področje podrobneje uredi vsaj v zakonu o medijih. V nasprotnem primeru bo »navijaško« objavljanje anket javnega mnenja pripeljalo do popolne nepreglednosti političnega prostora in nezmožnosti demokratičnega odločanja državljanov na volitvah...

Narava slovenskega medijskega prostora, ki je v mnogih primerih samo podaljšana roka različnih političnih opcij, ne omogoča normalnega tržnega »čiščenja« nekredibilnih podjetij, ki se ukvarjajo z meritvami javnega mnenja, saj lastniki medijev in uredništva ne zasledujejo cilja točnosti informacij, ampak politično-poslovne cilje lastnikov medijev. Žal to velja tudi za javni zavod RTV Slovenija, ki v nasprotju z zakonom o RTV Slovenija redno krši določbe o objektivnem poročanju.


V Dobri državi zato predlagamo, da se v zakon o medijih uvrsti nov 26. člen, ki bi jasno določal: »Pri objavah raziskav javnega mnenja in anket o različnih družbenih vprašanjih, o podpori političnih strankam, politikom, kandidatom na volitvah, o referendumskih vprašanjih, mora zaradi zagotavljanja preglednosti in objektivnega informiranja javnosti izdajatelj medija navesti firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov naročnika, plačnika in izvajalca, čas, v katerem je bila opravljena raziskava javnega mnenja oziroma anketa, način izvedbe, vzorec, odzivnost vprašanih, natančen vprašalnik, način ter obliko, kako so bila vprašanja zastavljena, so anketiranci odgovarjali samostojno po spominu, ali so izbirali v naprej pripravljene opcije odgovorov, vrstni red vprašanj in podvprašanj ter merske napake«.


Poleg navedenega menimo, da bo zagotovitev večje demokratičnosti volitev ob spremembi volilne zakonodaje, ki jo zahteva Ustavno sodišče, potrebno nadgraditi tudi zakon o RTV Slovenija ter zakon o volilni ter referendumski kampanji, ki bosta v javnem in zasebnih medijih preprečila favoriziranje določenih strank v okviru posebnih predvolilnih in rednih informativnih oddaj. Vse predloge bomo poslali pristojnim ministrstvom in poslanskim skupinam v Državnem zboru


Slika: RTVSLO

0
Feed

Oddajte komentar