Dobra država, kriza, dodatek, dohodek, samozaposleni, vlada, Janez Janša, korona virus, temeljni dohodek, PKP paket

Poziv vladi k popravku diskriminatornih pogojev za dodelitev temeljnega dohodka samozaposlenim

V Dobri državi pozdravljamo hitro ukrepanje vlade in predlog »zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo«. Hkrati pa opozarjamo, da zakon v delu, ki definira pomoč samozaposlenim, neustrezno obravnava posamezne samozaposlene oziroma ne upošteva različne značilnosti posameznih panog, v katerih ti delujejo...

V 35. členu omenjenega zakona je v 1. in 2. odstavku določeno, da so do temeljnega dohodka upravičeni samozaposleni, ki imajo bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti, kar pomeni: 

  • vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
  • vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Glede na sedanjo dikcijo zakona bodo do pomoči upravičeni le tisti, ki imajo dejavnost z enakomerno razporejenimi mesečnimi prihodki in bodo lahko dokazovali padec prihodkov. Samozaposleni, ki delajo v panogah z sezonsko ali nelinearno dinamiko poslovanja do pomoči ne bodo upravičeni, kar verjetno ni pravi namen zakona. Pri tem gre za številne dejavnosti kot so turizem, šport in rekreacija, gradbeništvo, arhitektura, različne servisne storitve, organizacija prireditev, različne poslovne in druge storitve…

Zaradi navedenega vlado in Državni zbor pozivamo, da ustrezno nadgradi predlog zakona in poskrbi za enakopravno obravnavo vseh samozaposlenih. Kot merilo za ustreznost pomoči bi FURS lahko konec poslovnega leta 2020 upošteval dejanske povprečne mesečne prihodke posameznega samozaposlenega v letu 2019 in naravo njegove dejavnosti.

Poziv vladi PDF
0
Feed

Oddajte komentar