tajkuni, korupcija, Dobra država, Gorenjska banka, AIK banka, Kostić, Srbija, dr. Bojan Dobovšek

Poziv predsedniku vlade k razjasnitvi ozadja prodaje Gorenjske banke, d. d., in osebne vpletenosti predsednice uprave SDH ter Slovenske varnostno obveščevalne službe

Ne glede na različne zaskrbljujoče objave medijev in pozive, katerim se je pridružila tudi Dobra država, se postopki prodaje z medlimi odložilnimi pogoji nadaljuje....

Iz postopkov prodaje omenjene banke, sporočil SDH in poročanja medijev namreč izhaja, da gre za upravičene sume o neformalni povezanosti organov SDH in kupca, neustreznosti cene samega posla, neraziskanosti izvora kapitala kupca in pomanjkanje osnovne kredibilnosti kupca. 


Vse navedeno bi moral SDH, kot soudeleženec postopka, preveriti v samem postopku izbire ponudnika, poleg tega pa mora SDH zasledovati cilje stabilnosti finančnega sistema v Republiki Sloveniji. Nejasno lastništvo ali zamegljeno financiranje nakupa pomembnejše banke v naši državi gotovo ne sledi ciljem upravljanja z državnim premoženjem, ki jih je potrdil Državni zbor.

Zaradi navedenega predsednika vlade pozivamo, da v skladu s svojimi pooblastili takoj pojasni, ali je na področju Republike Slovenije in Republike Italije dejansko prišlo do neformalnih pogovorov med vodstvom SDH in kupcem, lastnikom A IK banke, ali je v celotno zadevo vpletena tudi Slovenska varnostno obveščevalna služba (SOVA), kar so poročali nekateri tuji mediji. Vprašanje z enako vsebino bomo naslovili tudi na pristojno ministrico za finance.

0
Feed

Oddajte komentar