Zdravstvo, korupcija, Dobra država, pogovor, dr. Simon Podnar, dr. Bojan Dobovšek, čakalne vrste, epidemija, COVID19, Janez Janša

Potrebujemo zdravstveni sistem, ki se osredotoča na bolnika

Na pogovoru Dobre države o problemih zdravstva, ki se skrivajo za izrednimi razmerami zaradi COVID19, je prof. dr. Simon Podnar, profesor nevrologije, strokovni direktor nevrološke klinike UKC Ljubljana, izpostavil ključne točke za resnično prenovo in stabilizacijo zdravstvenega sistema, predsednik stranke Dobra Države je izpostavil, da že desetletje in več nobena vlada z ureditvijo zdravstva ne misli resno, kar se kaže v razpadanju kadrovske politike, neučinkovitosti, čakalnih vrstah in izgubah zaradi koruptivnega delovanja na vseh področjih.

Prof. dr. Simon Podnar je izpostavil, da je potrebno v zdravstveno mrežo vključiti vse zdravnike, razpoložljivo osebje. V Sloveniji imamo manjše število zdravnikov na število prebivalcev kot v večini držav EU.

Končno je potrebno urediti jasno in v realnem času dosegljivo košarico storitev. Namen zavarovanja je, da pacientom, ki potrebujejo zahtevna, tudi draga zdravljenja, ta omogočiti ne, da bi ob tem dobesedno bankrotirali.


Delo zdravnikov moraj biti plačno po dejanskem opravljenem delu, ne po številu fiktivnih ur, ki jih je z evidentiranjem prisotnosti opravi posameznik. V javnih zdravstvenih zavodih je izraba delovnega časa v sedanjem sistemu pogosto slaba. Sistem zaposlenih namreč ne motivira za čim več dela s pacienti, saj so enako plačani ljudje, ki delajo in tisti, ki se samo evidentirajo na delovnem mestu..


Zaposlenim v javnem sistemu je potrebno omogočiti ustrezne pogoje za delo v njihovih institucijah, ne, da bežijo v zasebni del pod drugačnimi pogoji. To je pomemben element skrajšanja čakalnih vrst. Izrednega pomena pa je stimulacija družinskih zdravnikov in medicinskih sester. Trenutno vlada katastrofalno stanje, pa ne kaže na izboljšanje. Kratkoročni ukrep bi lahko bil, da se določene dodatno nagradi, dokler se razmere ne uredijo, npr. z 30 % višjimi dohodki, kar je možno upravičiti z dejansko bistveno večjimi obremenitvami od običajnih. Ko bi se stanje postopno normaliziralo in obremenitve ne bi bile več tako velike, pa bi se ta dodatek lahko postopno zmanjševal.


Pospešiti je potrebno tudi informatizacijo sistema, saj velika težava pri obravnavi pacientov leži v razdrobljenem informacijskem sistemu. Nujna je enotna platforma, ki bi zdravnikom omogočila enostaven, hiter dostop do vseh relevantnih kliničnih informacij o obravnavanem pacientu. Ob določanju cen storitev je potrebno upoštevati tudi investicijske stroške v opremo. To področje je potrebno čim prej urediti, ker ogroža kakovost in varnost obravnav pacientov!


Predvsem pa mora izobraževanje zaposlenih temeljiti na sistemskem, državnem financiranju, ne pa na sponzorskih sredstvih farmacevtske industrije, ki so pogosto temelj za korupcijo na različnih področjih.

0
Feed

Oddajte komentar