Dobra država, Bojan Dobovšek, vlada, zakon, mediji Tv Slovenija, posvet, Borut pahor

Posvet »posvečenih« o RTV Slovenija

Predsednik države je za jutri, 11. septembra 2020, sklical posvet o medijski zakonodaji. Povabil je tiste, ki so del problema. V pogovoru pri predsedniku bodo glede na vabilo sodelovali predstavniki RTV Slovenija, člani trenutno parlamentarnih strank in nekateri izbrani »strokovnjaki«. Neparlamentarne stranke na posvetu ne morejo sodelovati zaradi »stanja okoli COVID-19«.

Po pojasnilu iz kabineta predsednika države naj bi bila udeležba omejena zaradi trenutnega stanja zaradi COVID-19. Udeležbe izbranih ta bolezen očitno ne ovira. Selektivnost izbora udeležencev predsednika države dokazuje neiskrenost, neresnost omenjenega posveta. 


Kot smo v Dobri državi že večkrat izpostavili, smo namesto prizadevanj za dejansko javni, profesionalni medij RTV Slovenija soočeni s političnim bojem za nadzor nad politično usmeritvijo informativnega programa tega zavoda, podobno velja za tiskovno agencijo STA. Javni mediji morajo spoštovati obstoječe določbe zakona in poskrbeti za profesionalnost. Tega v tem trenutku ne počnejo v celoti, najbolj očitne so anomalije v segmentu informativnih oddaj RTV Slovenija, ki ne sledi določilom 4. in 5. člena zakona o RTV Slovenija, akutne pa so nesorazmernosti pri predstavljanju političnih strank v predvolilnem obdobju. Namesto razgradnje, ali dodatne javno-komercialne hibridnosti javnega zavoda RTV Slovenija, ki pomeni večjo odvisnost od oglaševanja, s tem tudi od kapitalsko-politične elite, v Dobri državi zahtevamo dosledno spoštovanje obstoječega zakona z določenimi nujnimi spremembami. 


Javni zavod mora v svojih rednih informativnih in dodatnih posebnih oddajah v predvolilnem času enakopravno obravnavati politične stranke, ki se kvalificirajo za volitve pri Državni volilni komisiji, brez sklicevanja na rezultate strokovno spornih anket javnega mnenja. Zaradi neurejenosti tega področja v Dobri državi predlagamo, da se v predvolilnem obdobju objava teh anket, do ustrezne zakonske ureditve tega področja, v vseh medijih prepove, saj predstavljajo pomembno anomalijo pri demokratičnem odločanju volivcev. V Dobri državi opozarjamo na dejstvo, da uredniška politika javnega zavoda RTV Slovenija ni nekaj nejasnega, prepuščenega subjektivni, osebni presoji zaposlenih. Jasno je določena z zakonom, ki »zahteva verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča javnost« od novinarjev pa »načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij«.

Seznam udeležencev
0
Feed

Oddajte komentar