zdravstvo reforme, izgube, interventni zakon, dr. Miro Cerar, dr. Bojan Dobovšek, poslansko vprašanje

Poslansko vprašanje predsedniku vlade glede stanja v zdravstvu

Dr. Bojan Dobovšek bo jutri v Državnem zboru predsedniku vlade zastavil vprašanje glede stanja v zdravstvu. Ne glede na dejstvo, da smo bili v zadnjih dneh priča obsežnim razpravam v povezavi s stanjem v zdravstvu, so številna vprašanja ostala neodgovorjena, predvsem pa je zaskrbljujoč odziv vlade, ki poskuša dajati vtis, da je v vse v najlepšem redu in pod kontrolo. Pa ni!....

Spoštovani predsednik vlade, Dr. Miro Cerar,


ne glede na dejstvo, da smo bili v zadnjih dneh priča obsežnim razpravam v povezavi s stanjem v zdravstvu, so številna vprašanja ostala neodgovorjena, predvsem pa je zaskrbljujoč odziv vlade, ki poskuša dajati vtis, da je v vse v najlepšem redu in pod kontrolo. Pa ni! Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov je pokazal na katastrofalno razsežnost problematike upravljanja države in delovanja aktualne vlade.

Katastrofalno je tudi sporočilo javnemu sektorju, ki ga nosi interventni zakon. Nestrokovno in neodgovorno delo ter izgube iz tega naslova bodo nekritično poplačane, odgovarjal za to pa očitno ne bo nihče. Kaj naj si o tem selektivnem poplačilu izgub mislijo tisti, ki poslujejo korektno in skrbno ravnajo z javnim denarjem? Za piko na i pa obstaja še velika verjetnost, da bodo navidezno sanacijo javnih zdravstvenih zavodov vodili isti ljudje, ki so izgube povzročali, podobno, kot se to dogaja v slabi banki.

Interventni zakon kaže, je »de facto« vaše priznanje, da za stabilizacijo zdravstvenega sistema v celotnem mandatu niste naredili nič. Z interventnim zakonom boste v pokrivanje akumuliranih izgub bolnišnic, ki so bile v veliki meri ustvarjene v vašem mandatu, čez noč vrgli 136 milijonov evrov (za ponazoritev: gre za skoraj 15 % investicije v drugi tir ali 70 % prispevka famoznih zalednih držav v ta sporno načrtovani projekt), pri čemer nove izgube zaradi vašega neukrepanja nastajajo vsak dan. Takšno neodgovorno obnašanje vlade, nerealno proračunsko načrtovanje, je državo v času vrhunca gospodarske rasti pripeljalo v nepotrebno izredno stanje na področju javnih financ, saj je vlada, kot v obdobju najhujše krize, sprejela sklep o zadržanju izvrševanja proračuna, temu pa bo sledil tudi rebalans državnega proračuna, ki ga bo moral sprejeti Državni zbor.

Namesto, da bi pozitivne učinke gospodarske rasti, višje davčne prilive usmerili v razvojne projekte, strukturne reforme, povečanje učinkovitosti javnih storitev, ti izginjajo v plačevanju izgub javnega sektorja, koruptivnih javnih naročilih.


Zaradi vsega navedenega vas prosim, da odgovorite na naslednja vprašanja:
1. zakaj izdatki za pokrivanje izgub v javnih zdravstvenih zavodih niso planirani v proračunu za leto 2017, čeprav je bilo v času sprejemanja proračuna jasno, da bodo ti izdatki nastali oziroma, kako drugače je mislila vlada pokriti izgube javnih zdravstvenih zavodov?
2. iz katerih postavk proračuna bo vlada zagotovila 136 milijonov evrov za pokrivanje zgub javnih zdravstvenih zavodov?
3. kako bo prerazporejanje sredstev znotraj proračuna vplivalo na izvajanje drugih programov, pri katerih bo prišlo do zmanjšanja proračunskih postavk?


0
Feed

Oddajte komentar