SDH, korupcija, DUTB, plače, menjave, EU, Luka Koper, Hit, NLB, nadzorni svet, kadrovanje, Lidia Glavina, dr. Miro Cerar, vlada, javne finance, državno premoženje

Osebnostno in strokovno siromašenje vodilnih v podjetjih in državnih institucijah povečuje škodljiv vpliv politike

Predpraznični in praznični čas zadnjih tednov ter pričakovana manjša pozornost državljanov za »resne teme« niso mogli prikriti stopnjevanja t. i. položajske korupcije, ki se kaže v nestrokovnem, političnem kadrovanju v različnih državnih institucijah, ki ga izvaja vlada in z njo povezani neformalni krogi...

Menjava uprave Luke Koper na zadnji delovni dan v letu je nadaljevanje spornih poslovnih praks in neodgovornega obnašanja vladnih kadrovikov ter uvertura v dodatno predvolilno plenjenje po državnem premoženju in javnih financah. Ne glede na razloge, za katere se je formalno skrilo »neodvisno« vodstvo SDH pri menjavi uprave Luke, je jasno, da sta glavna le dva: nestrinjanje nekdanje uprave s sporno finančno konstrukcijo vladnega projekta Drugi tir ter nasprotovanje netransparentni, še vedno popolnoma nejasni vlogi Madžarske v celotnem projektu.


Pri vsem tem dogajanju je potrebno državljane spomniti, kako in s kakšnimi (ne)referencami so bili imenovani, medtem tudi zamenjani, nadzorni svet ter uprava SDH, ki vodi upravljanje državnega premoženja. In tudi, kako »strokovno« so bili imenovani in zatem zamenjani nadzorniki NLB, Luke Koper, vodstva družb Hit, SAVE Re, Slovenski državni gozdovi, DUTB…., tudi nadzorniki Krke, slednji po izjavah v medijih že pripravljajo na šibitev obstoječega vodstva tega uspešnega podjetja in naskok na upravo, kar bo svojevrstna »premija« za obstoječo elito. Pika na i brezsramnemu nestrokovnemu obnašanju vlade pri vodenju države pa je 40-odstotno povišanje plač članicam uprave SDH, ki sta dobili svojevrstno politično premijo za svoje aktivnosti.

Ni nepomembno tudi, kaj se dogaja v ozadju »velikih zgodb«, v različnih agencijah, zavodih, ki so ključni za delovanje različnih tržnih segmentov ali družbenih sistemov. Farsa v UKC Ljubljana se nadaljuje, prav tako na Agenciji za
zavarovalni nadzor (AZN), Agenciji za varstvo konkurence (AVK), Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), v Uradu za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in še kje. V vse te institucije vlada mimo minimalnih strokovnih higienskih pogojev, v primeru AZN je tudi gladko povozila argumente svoje finančne ministrice, nastavlja (ali bo še nastavljala) svoje kadre. Pri tem je skupna lastnost večine še rakavo v.d.-jevstvo, ki dodatno omejuje normalno delovanje uprav in utrjuje dnevni pritisk politike na delovanje institucij.

Ob vsem navedenem je jasno, da bo potrebno v prihodnje v temeljih prevetriti, spremeniti način delovanja t. i. neodvisnih institucij, ki so postale samo dimna zavesa za dnevno vmešavanje politike v vse pore naše družbe. Dokaz za to je javnosti vlada v zadnjih dnevih in tednih predstavila kar sama: medtem, ko premier trdi, da vlada nima nič z zadnjimi imenovanji »neodvisnega« SDH, pa finančna ministrica Evropski komisiji zaradi premajhne neodvisnosti in nezaupanja v SDH za vodenje NLB v naslednjih letih predlaga novega »neodvisnega upravljavca«.

0
Feed

Oddajte komentar