trgovine, nedelja, zaprto, Levica, zakon, sindikat trgovine, delavci, Dobra država

Omejevanje poslovanja trgovskih podjetij ob nedeljah je všečen, a nepremišljen ukrep

V Državni zbor je bila danes vložena sprememba Zakona o trgovini, ki dopušča, da smejo biti v nedeljo in na dela proste dni odprte le prodajalne, ki ne merijo več kot 200 kvadratnih metrov in se nahajajo na območju bencinskih servisov, letališč, železniških, avtobusnih postaj ter bolnišnic. Gre za delu javnosti všečen, a strokovno nepremišljen predlog, še posebej v času gospodarske krize, ko je vsako delovno mesto pomembno.

V Dobri državi se strinjamo s predlagatelji zakona, da je potreben resen razmislek o delovanju naše pretirano potrošniške družbe, ki znižuje kakovost življenja ljudi in nekritično uničuje naravno okolje. Zakonsko omejevanje poslovanja trgovskih podjetij ob nedeljah v času, ko gospodarstvo drvi v globoko recesijo, ko se število nezaposlenih povečuje za več kot 10.000 na mesec, pa je milo rečeno nedomišljeno. Poleg nesrečno izbranega trenutka ima predlog druge številne vsebinske pomanjkljivosti. 


Zaposleni v trgovskem sektorju, ki delajo ob nedeljah, seveda potrebujejo ustrezno zaščito in definiranje ustreznega plačila. Veliko tega je že urejenega, prostor za nadgraditev njihov pravic seveda obstaja. Pomembno dejstvo, ki ga predlagatelji zanemarjajo, je narava, dinamika delovanja sodobne družbe, kjer delitev na t. i. delovne in nedelovne dni ni več tako jasna. 


S predlagano ureditvijo se diskriminira številne skupine zaposlenih v različnih storitvenih podjetjih, turizmu, gostinstvu, nenazadnje zaposlene na bencinskih servisih, vsi ti bi si glede na »izhodišča« predlagatelja tudi zaslužili prosto nedeljo. Poleg navedenega predlog zakona utrjuje »vikend« trgovski monopol in ekstra dobičke naftnih družb. Predlog je v nasprotju tudi s »turistično naravo« velikega dela slovenskega gospodarstva, zaprte trgovine ob nedeljah v turističnih krajih bodo poleg epidemije COVID-19 dodaten udarec za konkurenčnost. Prakse držav, ki jih predlagatelj navaja v zakonu (Nemčija, Avstrija) kažejo, da del trgovskega sektorja, ki je podpora turizmu, posluje tudi ob nedeljah. 


Tudi splošni argument, da bo zaprtje trgovin ob nedeljah pripomoglo k manjšemu trošenju in kakovostnejšemu preživljanju prostega časa, je brez strokovnih utemeljitev. Izkušnje drugih držav kažejo, da se kupci odpiralnemu času prilagodijo z večjo porabo (in obremenitvijo trgovcev) v dneh, ko so trgovine odprte. Odprte trgovine ob nedeljah pa v nobenem primeru ljudi ne omejujejo pri tem, da svojega časa z družinami ne preživljajo v naravi, ali kje drugje izven trgovin.Slika: Mercator 

0
Feed

Oddajte komentar