Dobra država, turizem, boni, Bojan Dobovšek, COVID19, vlada, Janez Janša, izgube, gostinstvo, kultura

Novo serijo turističnih bonov je potrebno združiti s prvo, omogočiti enostavno razširjeno uporabo ter ogroženim nadomestiti del izgubljenega dohodka

Sprejem »nove serije« turističnih bonov znotraj ukrepov za pomoč turizmu ni ciljan ukrep, kot izpostavlja tudi Obrtna zbornica Slovenije. V postopku obravnave zakona v Državnem zboru pričakujemo dopolnitev z ukrepom enkratne pomoči za del izgubljenega prihodka v času epidemije, ki bo omogočil osnovni zagon storitev. Najbolj ogroženi, med temi majhni, finančno izčrpani, takoj potrebujejo denar za začetek poslovanja, nabavo materiala, pridobitev kadrov…, novi boni kot potencialno prihodnje povpraševanje pa so po vsebini bolj namenjeni volivcem.

Ukrepi znotraj novega interventnega zakona ne naslavljajo ključnega ekonomskega vprašanja: finančne izčrpanosti določenih ponudnikov zaradi dolgotrajnega zaprtja. Namesto ciljane pomoči najbolj ogroženim v sektorju se z ukrepom novih bonov naslavlja vprašanje povpraševanja, ki ni ključno, saj to ob odpravi ukrepov obstaja. Hkrati bo ukrep novih bonov šele s časovnim zamikom v določeni meri izboljšal finančni položaj turističnih ponudnikov, poleg tega v ničemer ne rešuje sektorjev, ki so izrazito izvozno usmerjeni, saj je odprtje mej, nagovarjanje tujih gostov še vedno negotovo zaradi nejasnih pogojev.


Kot izhaja iz dosedanjih izjav vladnih predstavnikov, pomeni nova izdaja bonov namesto propagirane debirokratizacije, nove nejasnosti, saj zaenkrat niso določeni postopki koriščenja bonov v gostinstvu, športu in kulturi. Poleg navedenega je nesmiselno vzpostavljati dve vrst bonov, »stari« bodo še vedno veljali samo za nočitev z zajtrkom, novi za razširjeno uporabo v gostinstvu, športu, kulturi. Zaradi navedenega v Dobri državi predlagamo, da se namesto zmede okoli dveh vrst bonov samo poveča vrednost starih bonov (računov državljanov) ter za celoten znesek omogoči razširjeno uporabo v turizmu, gostinstvu, športu kulturi, na prireditvah. Hkrati se poenostavi tudi prenos na družinske člane, kar bo omogočilo večjo izkoriščenost in s tem večje učinke za turistična podjetja.


Slike: STO, Jošt Gantar, Darinka Mladenovič

0
Feed

Oddajte komentar