Dobra država, Bojan Dobovšek, korupcija, vlada

Nesposobnosti vodilnih, da uredijo zdravstvo, socialo, pomoč starejšim državljanom, infrastrukturo, ne moremo sanirati z zbiranjem plastičnih zamaškov....

Stranka Dobra država se ne bo udeležila napovedanih javnih protestov nekaterih političnih strank, ki so napovedani za 10. oktober 2019. Na probleme korupcije, razgradnje ključnih družbenih sistemov, kot so zdravstvo, pravosodje, sociala…, Dobra država opozarja od svoje ustanovitve. V Dobri državi menimo, da se moč državljanov najbolj pokaže na volitvah...

»Javniprotesti političnih strank so legitimni, vendar niso rešitev stagnacije Slovenije, odloča se na volitvah, kjer žal zaenkrat tiha večina ne sodeluje in omogoča vladanje agresivni ideološki manjšini, to je bistvo, ki se ga moramo lotiti«, je poudaril dr. Bojan Dobovšek, predsednik stranke Dobra država. »Nesposobnosti vodilnih, da uredijo zdravstvo, socialo, pomoč starejšim državljanom, infrastrukturo.. ne moremo sanirati z zbiranjem plastičnih zamaškov, ali občasnimi donacijami državljanov, treba je zamenjati nesposobne in koruptivne politike ter urediti upravljanje države«.


Razkorak med obljubami trenutnih političnih elit in njihovimi dejanji je vse večji. Državljani stojimo v vrstah za zdravstveno pomoč, na cestah, železnice so muzej na prostem, finančna uprava in pravosodje
preganjata male ljudi za nekaj sto evrov, posvečenim pa odpisujeta milijone, medtem pa politiki urejajo službe, posle za svoje znance, prijatelje in prijateljice.

V Dobri državi pričakujemo, apeliramo, da se, ne glede na trenutno politično matematiko v Državnem zboru, takoj pristopi k naslednjim kratkoročnim ukrepom: 1. sprejetju proračuna države, ki ne bo dodatno obremenjeval ljudi in podjetij ter zagotovil finančno samostojnost države v pričakovanih zaostrenih gospodarskih razmerah, 2. sprejemu davka na nepremičnine, ki bo ustrezno obremenil špekulantski nepremičninski kapital in posledično vplival na cene nepremičnin, 3. ukinitev socialnih transferjev tistim, ki jih ne potrebujejo ter povečanje pomoči potrebnim, 4. povečanje investicij v domove za oskrbo starejših (5 mio EUR v trenutnem proračunu je sramota), 5. sprejemu navodil Finančni upravi, ki bodo preprečila nesorazmerni pritisk na državljane in podjetnike z manjšimi dolgovi, 6. usmeritev vseh sredstev v zdravstvu v ukinitev čakalnih vrst, vključno z zamenjavo vseh operativnih ljudi in sistemov, ki so povezani s tem, 7. zagon pripravljenih in v prostor umeščenih infrastrukturnih investicij, ki bodo ublažile padec gospodarske rasti, 8. odstop od kratkoročnih kozmetičnih reform, kot so davčna, pokojninska ipd…, ki po nepotrebnem zaposlujejo državno birokracijo, 9. demokratični pritisk Državnega zbora za ureditev razmer v pravosodju ter zagotovitev enakopravnosti državljanov.

Za vse ostalo, strateške spremembe, bo morala poskrbeti nova vlada, trenutna je dokazano nesposobna in nima podpore večine državljanov.

Odziv na napovedane proteste
0
Feed

Oddajte komentar