Dobra država, korupcija, volitve, Bojan Dobovšek

Nekdanji lastnik Ninamedia, d. o. o., grozi Dobri državi zaradi razkritja, da Ninamedia ni članica ESOMAR

Po razkritju v zvezi z izvajanjem javnega mnenja za javni zavod RTV Slovenija, da izbrani izvajalec ni član mednarodnega združenja ESOMAR, je Dobra država dobila grožnjo s strani nekdanjega lastnika družbe z omejeno odgovornostjo Ninamedia...

Kot smo javnost že obvestili, smo v stranki Dobra država pridobili podatke, da izvajalec meritev javnega mnenja, (Ninamedia, d. o. o.), ki ga je najela RTV Slovenija, ne izpolnjuje osnovnih mednarodnih standardov raziskovalcev javnega mnenja, saj izbrani izvajalec javnega zavoda RTV Slovenija ni član mednarodnega združenja ESOMAR, ki zagotavlja neodvisno objavo podatkov in zaščito anketirancev. 


Namesto vsebinskega pojasnila javnega zavoda RTV Slovenija, ali izvajalca raziskav Ninamedia, o morebitni netočnosti naših navedb, je Dobra država dobila grožnjo s tožbo (s strani Nikole Damjanića, ki po uradnih podatkih AJPES ni lastnik omenjenega podjetja), če ne preneha s svojimi aktivnostmi razkrivanja načina njihovega delovanja.

Zato od javnega zavoda RTV Slovenija zahtevamo, da predloži dokaze, da so sklenili pogodbo z družbo, ki je članica ESOMAR.


Slika:VisitKamnik

0
Feed

Oddajte komentar