Volitve, evropski parlament, Dobra država, Bojan Dobovšek, korupcija, Peter Golob, elite

Na volitvah zmagale stranke, ki so jih mediji in javnomnenjske agencije ustoličili že pred volilno kampanjo

V stranki Dobra država nismo presenečeni nad rezultatom volitev v evropski parlament, saj so ti logična posledica sistemskega medijskega favoriziranja ideološko usmerjenih strank, ki politično-ekonomsko nadzorujejo ključne medije v Sloveniji....

Najboljši pokazatelj anomalij in demokratičnega deficita v slovenski politiki ter medijih je katastrofalna volilna udeležba (v Sloveniji, 28, 3, v EU 51 %), ki v volilnem telesu kaže na nevarno vdanost v usodo. Na volitve hodijo samo še »vojaki« finančno in medijsko podprtih strank, ogromna tiha večina (71, 7 % !) pa v odhodu na volitve ne vidi smisla. Velik del krivde za to nosijo mediji, ki so v sodelovanju z politično motiviranimi agencijami za merjenje javnega mnenja »zmagovalce« in tiste, za katere »nima smisla volit«, opredelili že pred uradnim začetkom volilne kampanje.


Volilna kampanja se je v Sloveniji izrodila v formalizem, ki le navidezno zagotavlja enake, demokratične pogoje za vse politične skupine, ki nastopajo na volitvah. V realnosti pa so pod krinko »neodvisne uredniške« politike in soočenj večinoma predstavljene le tiste stranke, ki so politično, ali ekonomsko povezane z lastniki oziroma ključnimi uredniki posameznega medija, saj neustrezna zakonodaja taksnih manipulacij ne preprečuje in sankcionira.

Del problema nizke udeležbe gotovo leži tudi v pomanjkanju demokratične tradicije in osnovnega razumevanja države
ter Evropske Unije. Večina državljanov očitno ne prepozna dejstva, da so gradniki države in glavni odločevalci oni sami, da delovanje države sestavljajo obveznosti in odgovornosti, enako velja za raven Evropske Unije, vse skupaj je resen družbeni problem in izziv.

Če hočemo v Sloveniji preprečiti dodatno krepitev nedemokratičnega politično-medijskega elitizma, moramo sprejeti nujne spremembe medijske in volilne zakonodaje, ki bodo vsaj znotraj volilne kampanje zagotavljale dejansko enakopravnost vseh političnih strank in preprečile zlorabe informativnih oddaj za prikrito oglaševanje samo določenih političnih opcij. Hkrati bo potrebno podrobneje urediti delovanje agencij za merjenje javnega mnenja, pri čemer bi moral biti prvi korak prepoved objavljanja rezultatov v obdobju volilne kampanje, s čimer bi omejili načrtno kreiranje javnega mnenja. Ob navedenem pa bi morali biti lastniki medijev, glavni uredniki ter lastniki omenjenih agencij podvrženi določbam zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Na vse navedeno stranka Dobra država opozarja od ustanovitve.


Slika: Reuters

0
Feed

Oddajte komentar