Dobra država, Bojan Dobovšek, politika, vlada, korupcija, mladi,

Mladi največ korupcije zaznavajo pri politiki

Danes se zaključuje mednarodni teden ozaveščanja o prevarah. Jedrna tema je »mladi in korupcija«, ki v mnogočem razgalja problematiko slovenske družbe in posledično abstinenco mladih pri političnem odločanju ter odločitve za selitev v tujino...

Kot je pokazala raziskava »Dojemanje prevar in korupcije ter kriteriji določanja (proti) koruptivnega vedenja študentov v Sloveniji«, ki jo je predstavil prof. dr. Bojan Dobovšek, kar 59 % študentov meni, da se je obseg korupcije v Sloveniji v zadnjih treh letih povečal, le 10 % pa, da se je zmanjšal. Pomenljivo in alarmantno je, da študenti povečano raven korupcije zaznavajo v parlamentu (80 %), lokalni upravi (67 %), podjetjih v zasebni lasti (58 %) in zdravstvu (58 %). 


V Dobri državi smo prepričani, da imajo številni mladi željo in sposobnost preoblikovanja naše države in lahko pozitivno vplivajo na prihodnja prizadevanja za boj proti korupciji. Kot nova generacija politikov, podjetnikov in akterjev civilne družbe imajo pomembno vlogo pri uveljavljanju nove kulture integritete na vseh družbenih ravneh, vendar so tudi najbolj ranljivi. Potrebno jih je naučiti, kako učinkovito odkrivati, preprečevati in se boriti proti korupciji. Ključnega pomena je, da se otroci že od malih nog seznanijo in izobražujejo o korupcijskih tveganjih in njihovimi škodljivimi učinki.

Glavna ovira pri preganjanju korupcije pa je trenutni odnos, negativni zgled vladajoče politike, ki je tudi v očeh mladih glavni generator korupcije. Zato so mladi večinoma politično pasivni in ne vidijo možnosti, vzvodov za izboljšanje stanja. Edina rešitev za to »razgradnjo« kredibilnosti slovenske države je zamenjava političnih struktur in z njimi povezanih poslovno-medijskih mrež, ki dušijo razvoj Slovenije.

0
Feed

Oddajte komentar