Dobra država, korupcija, Bojan Dobovšek, mediji, javno mnenje

Javni zavod RTV Slovenija objavlja raziskave nekompetentnih merilcev javnega mnenja

Na javni zavod RTV Slovenija smo 16, septembra 2019 naslovili vprašanje o načinu izvajanja anket o popularnosti strank, odgovorili so nam šele 8. oktobra, pri čemer niso odgovorili na osnovno vprašanje: kakšen je bil vprašalnik pri izvajanju ankete.....

Medtem smo v stranki Dobra država pridobili podatke, da izvajalec meritev javnega mnenja, (Ninamedia, d. o. o.), ki ga je najela RTV Slovenija, ne izpolnjuje osnovnih mednarodnih standardov raziskovalcev javnega mnenja. Izbrani

izvajalec javnega zavoda RTV Slovenija ni član mednarodnega združenja ESOMAR, ki zagotavlja neodvisno objavo podatkov in zaščito anketirancev. V Dobri državi menimo, da bi moral javni zavod, ki se financira s strani državljanov, slediti najvišjim standardom neodvisnega obveščanja javnosti.

0
Feed

Oddajte komentar