zdravje, zdravstvo, Dobra država, Bojan Dobovšek, korupcija, bolnik, Janez Janša, Janez Poklukar, organizacija

Javna naročila so le vrh ledene gore, delček problema zdravstva

Ponavljajoči neuspešni poskusi urejanja področja zdravstva kažejo, da odgovorni ne znajo, ali nočejo, izpeljati nujnih korakov za učinkovitejšo organizacijo zdravstvenega sistema, ki bo pomenil boljšo, dostopnejšo storitev za bolnike in učinkovitejšo porabo denarja. Epidemija COVID19 pa je nakopičene probleme samo še poglobila, ali jih dodatno prikrila.

Za ključne spremembe v zdravstvu niso nujno potrebne le, ali samo zakonske spremembe, ampak sprememba kulture upravljanja in organizacije zdravstvenega sistema na vseh ravneh. Ne glede na dejstvo, da so vse vlade v zadnjem desetletju zdravstvo omenjale kot svojo prioriteto, se v praksi ni zgodilo skoraj nič, razen dodatne erozije kakovosti in dosegljivosti storitev. Epidemija COVID19 pa je dosegljivost zdravstvenih storitev dodatno omejila in še podaljšala čakalne vrste, ki so bile že pred tem nesprejemljivo dolge.


Javna naročila medicinske opreme, medicinskih pripomočkov ter potrošnega blaga, ki so javno najbolj izpostavljena, predstavljajo le delček sistemskih anomalij v 4 milijarde težkem sistemu, ki onemogočajo pregledno, učinkovito porabo denarja in osredotočanje na bolnika. Pogosto se s problemom sicer pomembnega področja nabav, prikriva dejanske vire neučinkovitosti, nenamenske porabe denarja državljanov zbranega za zdravstvo. Ključna je namreč reorganizacija dela, ki bo omogočila večjo izkoriščenost prostorov, opreme, razpoložljivega kadrovskega potenciala ter končala z mešanjem zasebnega in javnega. V Dobri državi predlagamo popolno redefiniranje politike podeljevanja koncesij, ki mora odpraviti korupcijske prakse. Hkratno delo v javnem in zasebnem sektorju je potrebno odpraviti in postaviti jasna pravila.


Le nova organizacija, popolna informatizacija, plačevanje po dejansko opravljenem delu, definiranje realnih cen storitev, načrt večje učinkovitosti uporabe zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), preoblikovanje ZZZS v aktivno zavarovalniško institucijo, bo postopoma omogočila odpravo čakalnih vrst in preprečitev oblikovanja vzporednega komercialnega zdravstvenega sistema, ki se stihijsko oblikuje v zadnjih letih.


Slika: Shutterstock

0
Feed

Oddajte komentar