Dobra država, Bojan Dobovšek, Peter Golob, Primorska, zakon, praznik, korupcija, volitve, EU, parlament

Ideološko preimenovanje praznikov pred volitvami je zloraba zakonodajnega procesa v predvolilne namene

V stranki Dobra država obsojamo neodgovorno in škodljivo ravnanje vladajoče koalicije, ki se je tik pred volitvami v Evropski parlament v predvolilne namene odločila za preimenovanje in politizacijo pomembnega državnega praznika, posvečenega spominu na ponovno združitev Primorske z matično domovino.

Predlagana sprememba Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS, ki glede na čas vložitve v zakonodajni postopek očitno stremi k ideološki mobilizaciji določenega dela volilnega telesa, ne prinaša nikakršne koristi za državljanke in državljane, ali za Republiko Slovenijo. Med ljudi vnaša zgolj razdor, kar je v nasprotju z duhom enotnosti, ki ga simbolizira ponovna združitev Primorske z matično domovino. Tovrstni ideološki spori po nepotrebnem šibijo državo, kar ustreza le določenim lobijem.


Žal je zaradi neodgovorne politike vladajoče koalicije duh ideoloških obračunavanj ušel iz steklenice, zato bosta tako staro, kot novo poimenovanje tega "praznika enotnosti", zagotovo nesprejemljiva vsaj za eno od obeh strani v tem ideološkem sporu. V stranki Dobra država pozivamo vse vpletene k razumu in predlagamo, da se praznik, v izogiib nadaljnji politizaciji in polarizaciji, preimenuje v nevtralno dikcijo "praznik ponovne združitve Primorske z matično domovino". Primer ideološkega spreminjanja zakonodaje v predvolilne namene, ob siceršnjem klavrnem delu aktualne vladne koalicije na zakonodajnem področju, je pokazatelj egoizma in nesposobnosti aktualne vladne koalicije ter dokaz nujnosti, da volivke in volivci na prihajajočih evropskih volitvah pometemo z ideološkimi politiki ter v politiko pritegnemo odgovornejše posameznike, ki bodo delali v korist naših državljank in državljanov.

0
Feed

Oddajte komentar