Dobra država, volitve, kriza, korupcija, poziv, mediji, stranke, Marjan Šarec, Janez Janša, zdravstvo, ostareli, pokojnine

Državljani si zaslužijo normalno državo

Politično in medijsko dogajanje zadnjih dni kaže, da je Slovenija, kljub solidnim gospodarskim razmeram, razmeroma visokim razpoložljivim razvojnim sredstvom, v umetni družbeno-politični krizi, ki jo po nepotrebnem generirajo nekatere politično-medijske strukture... 

To se kaže v razpadanju upravljanja države, potenciranju neracionalnih ideoloških delitev in v prenosu normalne politične debate na raven nedostojnega osebnega obračunavanja in diskreditacij. Politiki, ki so v zadnjih letih vodili vlado, so dokazali, da ne znajo prilagoditi in vzdrževati osnovnih podsistemov za delovanje države, kaj šele določiti in izvesti osnovnih korakov neke sodobne razvojne strategije države. Politična struktura, ki je na oblasti zadnje desetletje in z njo povezani kapitalski krogi, se osredotoča predvsem na zagotavljanje sredstev za svoje preživetje, s čimer so se odtujili od državljanov in razumevanja njihovih potreb. Temu vzporednemu, samoohranitvenemu svetu politično-kapitalskih struktur, se je prilagodila, ali je bila v to prisiljena, tudi večina medijev.


Kljub jasnosti ključnih in nakopičenih problemov državljanov, se ti ne rešujejo. Popolnoma nerazumljivo in nesprejemljivo je, da vlada v letu in pol ne zna ugotoviti niti dolžine posameznih čakalnih vrst v zdravstvu, da v petih, šestih letih, ne zna vzpostaviti organizacije, ki bo odpravila čakanje, da ne zna zagnati investicij v domove za ostarele, vzpostaviti pomoč ostarelim na domu, zagotoviti ustreznega števila stanovanj za mlade, zgraditi sodobnejših železnic, porabiti razpoložljivih sredstev EU,… in nenazadnje: preprečiti dnevne kraje javnega denarja po ministrstvih, zavodih, agencijah, lokalni samoupravi, v kateri se izgubi več kot 3 milijarde razvojnega denarja na leto.


Zaradi vsega navedenega v Dobri državi politične stranke pozivamo, da vzpostavijo spoštljiv dialog, prenehajo s potenciranjem ideoloških delitev ter zastrupljanjem družbenega ozračja in se osredotočijo na dejanske interese države. Novinarje pa, da se kljub pritiskom lastnikov medijev, kapitala, politike, vrnejo k svojemu osnovnemu poslanstvu: zagotavljanju objektivnih informacij, ki državljanom omogočajo sprejemanje odločitev o svojem življenju, družini, družbi in politiki. Slednje bo državljanom na naslednjih volitvah omogočilo preglednejšo in bolj demokratično izbiro.

0
Feed

Oddajte komentar