Dobra država, Bojan Dobovšek, korupcija, volitve, kandidatura, poslanci, podpisi

Dobra država že na začetku kampanje tarča sprevržene politike

Kako izrojena je slovenska politika kažejo zadnja dogajanja okoli vprašanja, kdo je prispeval podpis k kandidaturi stranke Dobra država. Kot stranka, ki spoštujemo pravno državo in osebno integriteto ljudi, brez soglasja podpisnika oziroma podpisnice imena seveda do sedaj nismo javno objavili. Sedaj soglasje imamo in lahko sporočimo, da je podpis poleg dr. Bojana Dobovška in Franca Laja prispevala poslanka Marija Antonija Kovačič, kar je bila njena osebna odločitev na podlagi predstavitve programa stranka Dobra država in vrednot, ki jih ta zastopa...

Ker pa bi želeli, da smo vse stranke glede kandidatur obravnavane enako, pozivamo vse stranke, da objavijo imena poslancev, ki so prispevali podpise h kandidaturi, v primeru strank, ki pa so zbirale podpise državljanov, pa enakovredno pričakujemo, da objavijo imena državljanov, ki so jih podprli, da bodo vsi lahko preverili, ali je njihov podpis končal v stranki, za katero so ga dejansko prispevali. 


V stranki Dobra država smo presenečeni, kakšnih izmišljotin in lažnih novic se v obupu ob odsotnosti prave vsebine poslužujejo tisti, ki se na vsak način oklepajo oblasti in ljudje, ki politiko napačno razumejo kot "reality show" in orodje samopromocije, pri čemer menijo, da so za to dovoljena vsa sredstva.

Ob očitkih o tem, da Dobra država ni bila sposobna zbrati podpisov za vlaganje kandidatur, pa se lahko samo nasmejimo. Sploh, ko o tem govorijo tisti, ki strank niti niso bili sposobni ustanoviti in so se "nalepili" na obstoječe nedelujoče stranke. Stranka dobra država ima za razliko od mnogih drugih lokalne odbore v vseh slovenskih regijah, v vseh mestnih občinah, na kar smo upravičeno ponosni in pomeni osnovno podlago našega delovanja, ki je usmerjeno v ljudi in za ljudi.

0
Feed

Oddajte komentar