Dobra država, epidemija, korupcija, Bojan Dobovšek, vlada, covid19, zdravstvo, šola, šport , Svet stranke

Dobra država zahteva več pozornosti izhodni razvojni strategiji in družbenim posledicam epidemije

Svet stranke Dobra država je obravnaval aktualne politične in gospodarske razmere ter način spopadanja z epidemijo COVID19. Ocenjujemo, da med državljani zaradi dolgotrajne epidemije, v določenem delu nepremišljenih, neučinkovitih ukrepov, ideoloških obračunavanj, gospodarskega zastoja, socialnih stisk narašča apatija. Aktualna politika pa zaradi kratkoročnih interesov potencira delitve v družbi. Stranka podpira pregleden program prostovoljnega cepljenja proti COVID19, uvedbe »cepilnih« potnih listov pa ne podpira.

Pandemija, ki ima ogromne gospodarske in socialne posledice, je pokazala na ranljivost mednarodne ureditve, gospodarskega sistema, omogoča tudi nesorazmerne zaslužke določenih sektorjev ter nova tveganja korupcije, saj se za argumenti »nujnosti«, hitrosti odločitev pogosto skrivajo nepravilnosti in neučinkovita poraba javnih sredstev.


Ukrepi vlade pri reševanju gospodarstva so podobni drugim državam, precej učinkovito ohranjajo vitalnost industrije, manj uspešni so v storitvenem sektorju, predvsem segmentu malih podjetij, samozaposlenih, kjer jih več deset tisoč pomoči ni dobilo zaradi neživljenjskih pogojev, mnogi so dejavnost zaprli. Poleg definiranja dejansko izvedljivih strateških projektov države čim prej pričakujemo sektorske izhodne razvojne strategije z definiranimi ukrepi, ki se bodo iz krizne pomoči spremenili v revitalizacijsko financiranje.


Ukrepi za omejevanje epidemije so sledili ukrepom v EU, v določeni meri so bili stihijski, nepremišljeni, verjetno tudi pretirani, predvsem ustrezne institucije niso predstavile dejanske učinkovitosti, kar v delu javnosti povzroča nezaupanje. Ocenjujemo, da je delovanje zdravstva zaradi nesorazmernega fokusiranja na COVID-19, zanemarjanja drugih bolezni, splošnega zdravja državljanov, problematično, kar bo imelo hude posledice, to se že kaže tudi v presežni umrljivosti, ki ni posledica epidemije. Del »nesorazmernosti«, ki jo mora zdravstveni sistem namenjati COVID19, pa je posledica dolgoletnega zanemarjanja zdravstvenega sistema in celovite oskrbe starejših. Vlado pozivamo, da nemudoma odpravi korupcijsko-elitistične anomalije pri vrstnem redu cepljenja, ki dodatno razgrajujejo zaupanje v sistem.


Precej nepremišljeni, tudi v nasprotju z drugimi državami EU, so bili določeni ukrepi na področju izobraževanja, športa, to lahko dolgoročno vpliva na stanje v družbi. Zaradi dnevne COVID19 in ideološke medijsko-politično histerije se premalo (ali nič) pozornosti posveča razvojni, izhodni gospodarski strategiji, nujnim spremembam pri vodenju države in stanju v javnih financah. Iz trenutnih ravnanj aktualne politike v Državnem zboru je jasno, da očitno ni sposobna kakovostnega preskoka, oblikovanja koncepta razvoja, države, ki se mora soočati z zapletenimi izzivi in sodobnimi ogrožanji.


Slika: insamer.com

0
Feed

Oddajte komentar